Bāriņu ielas 4/6 nama balkona bīstamās un apbūves noteikumiem neatbilstošās konstrukcijas ir demontētas, portālu irliepaja.lv informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.


Būvvalde pievērsa uzmanību bīstamajai konstrukcijai pēc tam, kad portāls irliepaja.lv 28. augustā bija publicējis lasītāja atsūtīto nama Bāriņu ielā 4/6 fasādes fotogrāfiju un jautājumu: "Vai būvvaldei par to nekas nav sakāms?".


Tāds vēl augusta nogalē izskatījās bīstamais balkons. Lasītāja foto.


Kā informēja Štāls, oktobra vidū Būvvalde ēkas dzīvokļu īpašnieku kopībai (pārstāvis – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrība "B 4/6") uzdeva nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 25.novembrim demontēt noturību zaudējušos vienam ceturtā stāva dzīvoklim piegulošā balkona konstruktīvos elementus un būvkonstrukcijas.

Pirms tam, 28. augustā, Būvvalde informēja īpašnieku biedrību, ka nav pieļaujami ēkas fasādes apmetuma bojājumi, balkonu konstrukciju bojājumi, to pārbūve bez būvprojekta, kā arī ilgtermiņā izmantot būvniecības tīklu kā drošības pasākuma elementu.


25. septembrī Būvvalde saņēma biedrības rakstisku skaidrojumu, kā arī veica ēkas papildu apsekošanu 7. oktobrī, sastādot Atzinumu par konstatētajiem ēkas ekspluatācijas pārkāpumiem un fasādes konstruktīvajām un tehniskajām nepilnībām.

Dzīvokļu īpašnieku kopība Būvvaldi ir informējusi, ka ir plānots visu balkonu remonts, bijušā ūdenstorņa fasādes remonts, durvju nomaiņa un perspektīvā – ēkas fasādes remonts.

Tas sakrīt ar Būvvaldes prasību savlaicīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar citu Atzinumā konstatēto fasādes bojājumu novēršanu.