Piektdien, 31.oktobrī, pulksten 11 Liepājas Olimpiskā centra (LOC) Saules zālē notiks šāgada Arhitektūras dienu „Berči lasījumi”, kas veltīti kūrorta tematam.

Lasījumos par kūrortu un ūdens malu arhitektūru un dizainu, vēsturi un mūsdienām aicināti uzstāties: Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Jūrmalas muzeja galvenā vēstures speciāliste Inga Sarma, Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Mākslas akadēmijas docents Rihards Pētersons, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors Jānis Krastiņš, arhitekts plānotājs Uģis Kaugurs, arhitekti Jānis Dripe un Dainis Bērziņš.

Lektori apskatīs šādas tēmas: kūrortu rašanās un attīstība Eiropā un Latvijā; Liepājas kūrorta tradīcijas; vides dizaina un mākslas kvalitāte kūrorta pilsētās; kūrortu arhitektūra kā Eiropas kultūras mantojums; Liepājas ūdensmalu iespējas un realitāte; mūsdienu arhitektūra Ziemeļeiropas ūdensmalās un kūrortvides radīšanas pieredze viesmīlības objektos.
 
Uz Berči lasījumiem aicināts ikviens, kam interesē pilsētas vēsture, arhitektūra, kā arī viesmīlības un tūrisma iespējas.

Arhitektūras dienas Liepājā rīko pilsētas Būvvalde un Izglītības pārvalde, atbalsta Liepājas dome.

Uzziņai
„Berči lasījumi – 2014”
Vēstures, arhitektūras, viesmīlības un tūrisma speciālistiem, visiem interesentiem

2014.gada 31. oktobrī plkst. 11
Liepājas Olimpiskā centra Saules zālē

1.daļa
11.00 – 12.30
•11.00
Liepāja – kūrorts vakar, šodien, rīt
Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Mg.chem.     

•11.10
Kūrortu rašanās un attīstība Eiropā un Latvijā
Jūrmalas pilsētas muzeja Galvenā vēstures speciāliste Inga Sarma, Mg.phil.

•11.30
Liepājas kūrorta tradīcija no 19.gs. līdz Otrajam pasaules karam
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Mg.hist.

•11.50
Vides  dizaina un mākslas kvalitāte kūrorta pilsētās  
LMA docents  Rihards Pētersons, Mg.art.

•12.10
Kūrortu arhitektūra - Eiropas mantojums
RTU profesors Jānis Krastiņš, Dr.habil.arch.

2.daļa
14.30 – 15.30
•14.30
Liepājas ūdensmalas – iespējas un realitāte  
Arhitekts plānotājs Uģis Kaugurs, Mg.arch.

•14.50
Mūsdienu arhitektūra Ziemeļeiropas ūdensmalās  
Arhitekts Jānis Dripe, Mg.arch.        

•16.10
Kūrortvides radīšanas pieredze viesmīlības objektos
Arhitektu biroja „Vecumnieks & Bērziņi” arhitekts Dainis Bērziņš, Mg.arch.