Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisija 5.maijā atkārtoti lēmusi par sakropļotajiem vītoliem un liepām Krūmu ielā 39, lūgs vēlreiz kokus sakopt.

Domes Apstādījumu uzraudzības komisija, saņemot informāciju par neprofesionāli apzāģētiem vītoliem un piecām sabojātām liepām, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 39, atkārtoti izbraukuma sēdē devusies uz turieni, portāls uzzināja domē.

Komisija šo adresi apsekoja 2014. gada 24. martā un konstatēja, ka liela daļa vītolu ir novecojusi un iztrupējusi. Komisija nolēma, ka lietderīgi šos vītolus nozāģēt, nevis tērēt līdzekļus to regulārai apzāģēšanai. Tika ņemts vērā, ka bieži tiek saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem, par to ka vītoli rada noēnojumu un pūkas, bieži lūzt sausie zari, bet lapas piesārņo notekas, kā arī, ka teritorija ir nesakopta.

Atkārtoti apsekojot teritoriju, konstatēts, ka vītoli apzāģēti neprofesionāli (darbus pēc domes Nekustamā īpašuma pārvaldes pasūtījuma veica SIA "Nordia"). Nav ievērota droša zaru un stumbru nozāģēšanas metode. Pareizi būtu, ja vispirms izdara iegriezumu no zara apakšas līdz pusei no zara caurmēra, nelielā attālumā no stumbra. Nākamo griezumu izdara no zara virspuses dažus centimetrus aiz pirmā griezuma un līdz pusei no zara caurmēra. Zars pārlūzīs starp iegriezumiem pa koka šķiedru. Beigās nozāģē atlikušo stumbeņa daļu. Nav pieļaujama zaru zāģēšana, sabojājot vai atraujot mizu.
     
Starp vītoliem ieaugušas arī liepas (trīs liepu puduris un divas atsevišķi augošas liepas), kuras ir "nostabotas". Koku stabošana jeb galotņošana, nozāģējot koka galotni un zarus, tiek uzskatīta par neestētisku, neekonomisku un neatbilst labai koku kopšanas praksei. Vesela koka nostabošana tiek uzskatīta par koku kropļošanu, bet nav normatīvu, kas nosaka, kā pareizi veicama konkrētas koku sugas vainaga kopšana. No prakses zināms, ka parastā liepa slikti pacieš apzāģēšanu un veido neestētisku vainagu. Pēc nostabošanas regulāri jāveic ataugušo atvašu retināšana un pārāk garo atvašu īsināšana.

Komisija nolēmusi lūgt pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldi organizēt nekvalitatīvi apzāģēto koku Krūmu ielā 39 sakopšanu, nozāģējot nepareizi nozāģētās zaru daļas un stumbrus zem mizas bojājumiem, kā arī likvidēt bīstamos kokus. Darbus uzdot pabeigt pēc iespējas ātrāk un pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Sazinoties ar pašvaldības policiju, portāls noskaidroja, ka arī šīs iestādes darbinieki apsekojuši Krūmu 39 un pēc tam nosūtījuši Reģionālajai vides pārvaldei materiālus – arborista atzinumu un vēstuli ar lūgumu pieņemt lēmumu.

Reģionālās vides pārvaldes vadītājas vietnieks un Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš savukārt portālam sacīja, ka līdz 14.maijam neko no pašvaldības policijas par kokiem Krūmu 39 nav saņēmis, līdz ar to pagaidām par koku kropļošanu sodu neviens nav saņēmis.