Iesniegta sūdzība Liepājas pašvaldības konkursā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā, liecina informācija Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā.

Sūdzību iesniegusi kompānija "Ragn-Sells". Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Aģentūra BNS jau vēstīja, ka konkursā tiek meklēts sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Liepājās, Aizputes novada, Pāvilostas novada, Grobiņas novada, Ruvacas novada un Vaiņodes novada pašvaldībās.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās – sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, Aizputes, Pāvilostas un Grobiņas novados un sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, Rucavas un Vaiņodes novados.

Plānotais iepirkuma līguma izpildes laiks ir septiņi gadi no līguma noslēgšanas dienas. Izpildītājam būs trīs mēnešu laikā jāveic pienākumu pārņemšana no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja, noslēdzot jaunus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar klientiem. Visi savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi jānogādā atkritumu poligonā "Ķīvītes".

Pretendenti iepirkumā aicināti iesniegt pieteikumus līdz šā gada 15.martam.

Patlaban atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā veic divas kompānijas – "Eko Kurzeme" un "Nordia".