Šā gada 1. martā stāsies spēkā grozījumi Ēku būvnoteikumos. Ministru kabinets š.g. 11. janvāra sēdē apstiprinājis izmaiņas, kas ļauj vienkāršot ēku vai to daļu atjaunošanas un pārbūvju saskaņošanu, veicinot ātrāku un efektīvāku būvniecības procesu, mazinot birokrātisko slogu un izmaksas, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls

"Grozījumi paredz, ka par daļu no būvdarbiem vairs nebūs jāiesniedz būvniecības ieceres dokumenti, daļu būvdarbu varēs uzsākt uzreiz pēc paziņojuma iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kas ir jauna procedūra. Izmaiņas skar arī paskaidrojuma raksta pielietojumu un ir ieviestas jaunas definīcijas ēkas vienkāršotajai atjaunošanai un pārbūvei. Ir vēl citas izmaiņas,” grozījumus raksturo Būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls.

No 1. marta būvniecības ieceres dokumenti nebūs nepieciešami mājokļa interjera projektam, fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot krāsas toni, fasādes apgaismojuma, markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti.

Būvniecības ieceres dokumenti nebūs jāiesniedz pirmās grupas ēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu ārpus publiskās ārtelpas, bet publiskajā ārtelpā - nemainot arhitektonisko veidolu. Izņēmums ir ēkas ar kultūras pieminekļa statusu.

Būvniecības iecere nebūs jāskaņo vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu, kā arī jaunai otrās grupas sezonas ēkas būvniecībai, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem, novietojot to ārpus publiskās ārtelpas vai arī nojaucot šādu ēku. Sezonas ēka ir vienstāva ēka (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons, kiosks, kafejnīca, pirts), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām, ietverot nojaukšanas laiku

Nebūs jāskaņo logu atjaunošana vai nomaiņa, ja tiks nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un proporcijas, kā arī rāmja un loga elementu krāsojums. Tāpat nebūs jāskaņo ārdurvju atjaunošana vai nomaiņa, ja ievērots līdzšinējais apjoms, durvju proporcijas un dalījums, kā arī krāsojums.

Nebūs nepieciešams pieteikt būvniecības ieceri ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumta ūdeņu novadsistēmu atjaunošanai, otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai.

Tāpat nebūs jāiesniedz iecere otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja būvvaldē ir saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātajai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām.

Grozījumi Ēku būvnoteikumos paredz arī citus gadījumus, kad būvvaldē turpmāk nav jāiesniedz būvniecības iecere.

Savukārt jauna, vienkāršota, saskaņošanas procedūra – paziņojums par būvniecību – būs piemērojama gadījumos, kad nav nepieciešama būvvaldes atļauja veikt būvdarbus, bet tie veicami pamatojoties uz būvspeciālista (būvkomersanta) izstrādāto dokumentāciju vai, atsevišķos gadījumos, paša būvniecības ierosinātāja izstrādātu dokumentāciju. Piemēram, pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas palīgēkas nojaukšana, palīgēkas, kas atbilst mazēkai, jauna būvniecība vai novietošana ārpus pilsētas savā privātajā teritorijā.

Būvniecības ierosinātājs būs tiesīgs uzsākt darbus pēc paziņojuma iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ja plānota otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana, ja plānota jaunu ēkas ailu, piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu būvniecība, pārbūve vai nojaukšana pirmās grupas ēkās ārpus publiskās ārtelpas, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās. Izņēmums ir plānota jauna būvniecība ēku vai būvju ielu fasādēs vai - ja ēka ir kultūras piemineklis.

Grozījumos minēti arī citi gadījumi, kad izmantojama paziņošanas procedūra.

Līdz ar grozījumiem turpmāk ēku būvniecības procesu varēs ierosināt ar paskaidrojuma rakstu vai būvniecības iesniegumu, atsakoties no apliecinājuma kartes.

Piemēram, turpmāk ar paskaidrojuma rakstu varēs ierosināt arī otrās un trešās grupas ēkas atjaunošanu (iepriekš bija nepieciešama ēkas fasādes apliecinājuma karte un būvatļauja) un nojaukšanu.

"Ir jāuzsver, ka grozījumi Ēku būvnoteikumos paredz jaunas definīcijas vienkāršotajai atjaunošanai un pārbūvei. Ēku būvnoteikumi papildināti ar vēl citiem gadījumiem, kas būtu jāzina ikvienam būvniecības procesa dalībniekam. Šīs izmaiņas droši vien uzreiz nebūs katram saprotamas. Neskaidrību gadījumā par šiem jauninājumiem ir iespējams konsultēties būvvaldē un tikai tad veikt nepieciešamo procedūru soļus un ierakstus BISā,” piebilst būvvaldes vadītājs A. Vitāls.

UZZIŅA
Ārkārtējās situācijas laikā konsultācijas pie Liepājas būvvaldes speciālistiem pieejamas attālināti.

Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

UZZIŅA
Ar jauno grozījumu (2014. gada 2. septembra MK noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi”) skaidrojumu plašāk iespējams iepazīties Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā šeit.