Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 11.maijā, deputāti apstiprināja lēmumprojektu par grozījumiem pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” nolikumā (lēmums vēl jāpieņem 18.maija domes sēdē).


Kā deputātiem skaidroja Būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls, grozījumi saistīti ar trīs nolikuma punktiem. Viens no grozījumiem saistīts ar to, ka savu darbību izbeigs Zemes komisija, taču ar zemes lietām saistīti jautājumi paliek, tāpēc grozījumi paredz, ka turpmāk tos risinās būvvalde.


Otrs grozījums saistīts ar būvvaldes lēmumu apstrīdēšanas kārtību, bet trešais – ar cilvēku drošību apdraudošas, vidi degradējošas vai sabrukušas būves sakārtošanu un patvaļīgas būvniecības novēršanu. Turpmāk šos divus jautājumus izskatīs būvvalde pati, atslogojot deputātus, kuriem vairs nebūt jāskata būvvaldes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumi. Lēmumu apstrīdēšanu izskatīs būvvaldes vadītājs, bet patvaļīgās būvniecības jautājumus – būvvaldes Būvniecības procesu kontroles daļas vadītājs.