Atbildot uz irliepaja.lv jautājumu, Kolmunālā pārvalde skaidro, kuras iekškvartālu ielas un grants ielu posmus asfaltēs, kuros posmos izbūvēs ietves.

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana paredzēta Pāvilostas un Viršu ielas posmos, un kvartālā, kas piekļaujas Pulkveža Brieža un Ģenerāla Baloža ielai. Šobrīd vēl tiek precizēts, kurus tieši posmus šajās ielās asfaltēs.

Paredzēta Tiesu ielas brauktuves atjaunošana posmā no Vītolu ielas līdz bruģētajai brauktuvei;

Rojas ielas ietves pārbūve no M.Ķempes ielas līdz zemesgabalam Nr.36;

ietves pārbūve Pulveža Brieža ielā no Studentu rotas ielas līdz Ģenerāļa Baloža ielai;

ietves pārbūve Priežu ielā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai (abās pusēs);

ietves pārbūve Ventspils ielā no Putnu ielas līdz Namdaru ielai;

Pērkones ielas ietves posms no Siguldas ielas līdz vietai, kur beidzas autostāvvietas robeža liedaga pusē un iebrauktuves liedagā jaunbūves 1. un 2. kārta;

ietves jaunbūve Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz Piestātnes ielai;

ietves jaunbūve Krūmu ielas un Šķēdes ielas krustojumā;

infrastruktūras sakārtošana pie Karostas cietuma: gājēju ietves pārbūve un autobusu stāvvietas Invalīdu ielā jaunbūve (šeit darbi jau notiek – tiek sākārtots Invalīdu ielas posms no Turaidas ielas līdz Līgas ielai.

Šogad turpināsies arī pērn iesāktie darbi:

jau ir atsākusies iekškvartālu piebraucamo ceļu posmu atjaunošana (asfalta seguma atjaunošana) Spīdolas ielas, Viršu ielas un Mežu ielas iekškvartālos;

grants ielu asfaltēšana notiks Elizabetes ielas posmā no Ziemeļu ielas līdz Kviešu ielai, Arnolda ielas posmā no Alejas ielas līdz Dzintaru ielai, kā arī Dārza ielā no Zirņu ielas līdz Ālandes ielai, kur 2018.gadā jau ir ieklāta pamatkārta, un šogad ieklās asfalta virskārtu.

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošanai šā gada budžetā paredzēti 801 898 eiro; grants ielu asfaltēšanai – 353 414 eiro, bet atsevišķu ietvju posmu izbūvei un atjaunošanai, vides pieejamības risinājumiem – 210 000 eiro.

Kopumā brauktuvju un ietvju labiekārtošanas darbiem atvēlēts 1 365 312 eiro.