Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu vairāku pilsētas ielu posmu brauktuves seguma atjaunošanai, atbilstoši SIA "Evolution Road" izstrādātajiem būvprojektiem un SIA "VCI" izstrādātajām apliecinājuma kartēm.


Iepirkums sastāv no trim daļām – Uliha ielas, Leona Paegles ielas un Tosmares ielas posmu pārbūve. Pārbūvējamie ielu posmi ir Uliha iela posmā no Jūrmalas ielas līdz Klaipēdas ielai (no Jūrmalas ielas līdz Robežu ielai, no Robežu ielas līdz Pērkones ielai, no Pērkones ielas līdz Klaipēdas ielai), Leona Paegles iela posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai, kā arī Tosmares iela posmā no Grīniņa līdz Metalurgu ielai.


Pretendenti var iesniegt piedāvājumus līdz 16. septembrim pulksten 14 par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.