Veiksmīgi noslēdzies vērienīgākais ielu rekonstrukcijas projekts "Zirņu – Ganību ielas rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)".

Ikviens liepājnieks tiek aicināts uz projekta noslēguma svinībām šā gada 17. novembrī pulksten 16 teritorijā starp uzņēmumu "Latvijas Gāze", Ganību ielu un Jauno tiltu, informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zane Ģirne.

Pasākuma ietvaros ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim būs iespēja degustēt īpašās "Zirņu ielas kroga" piedāvātās uzkodas, klausīties muzikantu "Stendera ielas zēni" sniegumu, kā arī novērtēt svētku rotu, kas īpaši šajā dienā tiks piešķirta Zirņu ielai.

Projekta ietvaros ir veikti vērienīgi būvniecības darbi. Zirņu ielas rekonstrukcijas projekts ir viens no pilsētas Dienvidu – Ziemeļu maģistrāles izveidošanas posmiem. No tā īstenošanas ieguvēji ir ne tikai Zirņu, bet arī Ganību un citās ielās dzīvojošie liepājniekiem, kā arī visi satiksmes dalībnieki.

"Tikai priekš mums pašiem – liepājniekiem – pilsēta tiek būvēta, pārbūvēta un veidota tā, lai šeit būtu droši, ērti un patīkami dzīvot gan vismazākajiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ikviena jauna, gaiša, sakārtota iela sniedz gandarījumu par pilsētā paveikto. Varam būt lepni, ka Liepāja pēdējo gadu laikā pozitīvi mainījusies, līdz pat nepazīšanai. Neviens vien ir teicis, ka šķiet, ka Zirņu iela atrodas kādā pavisam citā, skaistā, modernā pilsētā," par paveikto gandarīts ir Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Visa Zirņu iela ir kļuvusi par mūsdienu prasībām atbilstošu vienvirziena ielu – ar brauktuvju un ietvju segumu, veloceliņu, apgaismojumu, zaļajām zonām, vides pieejamības elementiem, rekonstruētām komunikācijām, izveidotu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu, veicot arī pasākumus, lai mazinātu transporta trokšņus.

Rekonstrukcijas aktualitāti noteica tas, ka pilsētai ir jānodrošina atbilstošs ielu labiekārtojums un stāvoklis. Lai gan 10 gadu laikā Liepājā gandrīz dubultojies autotransporta līdzekļu skaits, tomēr ielu infrastruktūras attīstība un labiekārtojuma pakāpe ne visos pilsētas rajonos ir uzlabojusies. Projekta īstenošanas gaitā ir pilnveidota satiksmes infrastruktūra, kā arī paaugstināta valsts galveno autoceļu A9 un A11 sasaiste ar Liepājas ostu.

Lielākie darbi, kurus veica projekta ietvaros ir Salmu un Ganību ielas krustojuma sakārtošana, kā arī teritorijas labiekārtošana starp uzņēmumu "Latvijas Gāze", Ganību ielu un Jauno tiltu. Teritorija ir labiekārtota ar gājēju un velo celiņu, zaļajām zonām un apstādījumiem.

Parka iela un jaunizbūvētais pieslēgums no Jaunā tilta līdz Parka ielai ir noslēdzies, šis posms autovadītājiem tika nodots vērtēšanai jau 10. novembrī.

Projekta ietvaros Zirņu, Ganību un šīm ielām pievadošo šķērsielu posmos pamatā ir veikti ietvju izbūves darbi un labiekārtojuma veidošana. Zirņu ielā uzstādīts vienotā dizainā veidots žogs.

Kopējais būvdarbu apjoms ir bijis liels. Rekonstruējamo un uzbūvēto ielu kopgarums ir 8,5 km. Gājēju ietvju rekonstrukcijas un izbūves kopējais garums – 16 km. Projekts paredzēja 13 krustojumu būvniecību un rekonstrukciju, kā arī veloceliņa izbūvi 5,8 km garumā.

Līdz ar ielu rekonstrukciju un būvniecību, ir ierīkota arī lietusūdens un sadzīves kanalizācijas sistēma, lietusūdens attīrīšanas ietaises, uzstādīts ielu apgaismojums, luksofori, videonovērošanas kameras, veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, ierīkotas 16 sabiedriskā transporta pieturas.

Rekonstrukcijas ietvaros dzīvojamām mājām Zirņu ielā ir īstenoti dažādi prettrokšņa pasākumi: nomainīti esošie logi pret PVC logiem, izbūvēti jauni trokšņus slāpējoši žogi, uzlabota ēku fasāžu elementu (logu, durvju) skaņas izolācija. Zirņu – Ganību ielai pilnībā ir noņemts vecais asfaltbetona segums, izbūvēta jaunā seguma gultne, drenējošā un šķembu kārta, ieklāts jaunais segums.

UZZIŅAI:
Projekta pasūtītājs un būvuzraudzība: Liepājas dome,  projektētājs: SIA "Firma L 4".
Atklātajā iepirkumu konkursā "Par tiesībām veikt būvdarbus projektā "Zirņu – Ganību ielas rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)" (LPP 2010/104/KF) par uzvarētāju atzīta SIA CBF "Binders".
Līguma summa – 16 170 727 LVL (ieskaitot PVN).
Finansējumu šim mērķim Liepāja saņems no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kā arī no valsts un no pašvaldības budžeta.