Piektdien, 26. oktobrī, 11.00 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē ikviens ir aicināts uz šā gada Berči lasījumiem „Kultūra – stils – skola”.

Berči lasījumi ir viena no plašās šā gada Arhitektūras dienu Liepājā programmas sastāvdaļām.

„Lasījumu iecere ir runāt par Liepāju, arhitektūru, vēsturi, mūsdienu tendencēm tā, lai cilvēkos par to radītu interesi. Vēl – lai mudinātu sabiedrību uz Liepājas tēmu tālāku izpēti un pilsētas mantojuma patieso vērtību apzināšanos,” uzsver Vecliepājas arhitekte un viena no Arhitektūras dienu programmas veidotājām Gunta Šnipke.

Šnipke atgādina, ka 2011. un 2012. gadā Liepājā ir apzināts un aktualizēts pilsētas jūgendstila mantojums – vismaz 70 augstvērtīgas arhitektūras paraugi, kā arī interjeru apdares, būvgaldniecības u.c. amatu meistaru darbi, kas agrāk nav sistemātiski analizēti. Berči lasījumi būs tālākais solis iesāktajā darbā.

Šā gada lasījumos lektori pievērsīsies tieši skolu un kultūras objektu arhitektūrai. Lasījumi notiks vienā no skaistākajām jūgendstila perioda ēkām, kas pēc arhitekta Luija Melvila projekta uzbūvēta 1912. gadā – tātad šogad atzīmējam skolas nama simtgadi.

Dr. art. Daina Lāce savā lekcijā „Latviešu skolas – no būdiņām līdz pilīm” palīdzēs izprast latviešu izglītības un skolu ēku attīstības ceļu 19. un 20. gadsimtā. Dzirdēsim Mg. arch. Agates Eniņas ziņojumu par Liepājas izglītības iestāžu ēkām laikā no 19. gadsimta otrās puses līdz 2. pasaules karam. Uzzināsim, kā Mg. art.Vita Banga vērtē jūgendstila dekora Liepājas īpatnības salīdzinājums ar paraugiem citviet. Dr. habil. arch., Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš stāstīs par jūgendstila izcilajiem paraugiem Eiropas kultūras objektos. Jācer, ka liepājniekus noteikti ieinteresēs vēsturnieces Līgas Sānes, arhitektoniskās izpētes speciālista Jura Zviedrāna un arhitekta Andra Kokina uzstāšanās. Lasījumu nobeigumā Mg.arch. Artis Zvirgzdiņš aplūkos mūsdienu skolu Eiropā un Latvijā arhitektūras risinājumus.

Kopumā vairāk nekā 10 dažādi Arhitektūras dienu sarīkojumi visu oktobri ir vērsti uz Liepājas un visa Kurzemes novada arhitektūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu, vietējā arhitektūras mantojuma un jaunāko sasniegumu popularizēšanu.

Informācija par Pasaules arhitektūras dienas norisēm Liepājā ir pieejama portālā www.liepaja.lv, kā arī ar portālā www.a4d.lv starpniecību – visiem Latvijas arhitektiem un citiem interesentiem.

Visi Arhitektūras dienu pasākumi Liepājā ir bez maksas.