Lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētā, ir izstrādāts Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam projekts.

Lai izteiktu savus viedokļus un ierosinājumus, ikviens interesents aicināts pirmdien, 27.septembrī, pulksten 17.00 interneta tiešraidē piedalīties projekta sabiedriskajā apspriešanā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saite uz sabiedriskās apspriešanas tiešraidi būs pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.liepaja.lv sadaļā "Jaunumi" un projekta izstrādātāja tīmekļvietnēs – www.l4.lv un www.ardenis-consult.com.

Ar projekta dokumentāciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē šeit, kā arī www.l4.lv un www.ardenis-consult.com.

Līdz 12.oktobrim ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar rīcības programmas projektu un sniegt savus komentārus un priekšlikumus, sūtot tos elektroniski uz e-pasta adresēm: dace.liepniece@liepaja.lv vai nameda.belmane@ardenis-consult.com.

Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030.gadam.  

Rīcības programmas izstrādes gaitā tika analizēta esošā situācija pilsētā, izmantojot monitoringa staciju datus, piesārņojošo vielu emisiju tendences, galvenos piesārņojošo emisiju avotus un to raksturojumu, veikti gaisa piesārņojuma mērījumi un modelēšana.

Ņemot vērā rīcības plānā veiktos atklājumus un izdarītos secinājumus, lai turpinātu uzturēt labu gaisa kvalitāti Liepājā un pēc iespējas to uzlabotu, ir sagatavots pasākumu plāns gaisa kvalitātes uzlabošanai. Galvenie pasākumi ir:
– transporta infrastruktūras uzlabošana (grants seguma maiņa uz cieto segumu noteiktās ielās, pārvadu, apvedceļa izbūve, tramvaja līnijas paplašināšana);
– transporta infrastruktūras uzturēšana – apstrāde ar pretputes līdzekļiem, laistīšana, piemērotu pretslīdes materiālu izmantošana;
– emisiju kontroles nodrošināšana, it sevišķi LSEZ un ostas uzņēmumiem. Viens no instrumentiem - ostas saistošo noteikumu aktualizācija, iekļaujot normatīvajos aktos noteiktās vides prasības;
– gaisa piesārņojošo vielu emisiju monitoringa nodrošināšana, it sevišķi ņemot vērā ražošanas sektora darbību un attīstību pilsētā;
– alternatīvās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes pasākumu īstenošanas turpināšana;
– mobilitātes plāna izstrāde, kas ļautu integrēt dažādus transporta ietekmes aspektus un mazināt to negatīvo ietekmi
– paplašināt, uzturēt un pārdomāti veidot zaļās zonas un apzaļumošanu kā gaisa piesārņojumu mazinošu un pievilcīgas dzīves vides veidošanas stratēģiju.

Uzziņai

Projektu "Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.–2025. gadam izstrāde" finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir 88 189,64 eiro, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 59 653,00 eiro, pašvaldības – 28 536,64 eiro.