No 13. līdz 22.novembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par piecu liepu nociršanu Kūrmājas prospektā un Uliha ielā sakarā ar būvniecības ieceri "Kūrmājas prospekta pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Hika ielai, Liepājā", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 22.novembrim var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid–19" dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar SIA "Projekts 3" izstrādāto būvprojektu, kura pasūtītājs ir pašvaldība un kas paredz Kūrmājas prospekta un Uliha ielas krustojuma pārbūvi, autostāvvietu izbūvi, atsevišķu ietvju pārbūvi un citus darbus Kūrmājas prospektā posmā no Uliha ielas līdz Hika ielai, apgaismojuma pārbūvi un esošo apstādījumu papildināšanu.

Būvprojekta izstrādātāji ir vērsušies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) atļaut nocirst 13 kokus. Projektētāji ir iesnieguši savu pamatojumu, kāpēc nepieciešams nocirst kopumā 11 liepas un divas zirgkastaņas.

Apskatot situāciju dabā un izvērtējot projektētāju iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK pārstāvji konstatējuši, ka publiskā apspriešana ir rīkojama tikai par piecu koku (liepu) ciršanu, jo tie traucē ielas un ietvju izbūvi atbilstoši standartiem un ģeometriskajiem parametriem.

Savukārt par citu koku ciršanu publiskā apspriešana saskaņā ar normatīvo regulējumu, nav jārīko.

AUK neatļauj un neatbalsta četru koku ciršanu – no tiem divas liepas netraucē plānotajai būvniecībai, bet divi koki (arī liepas) – ir vietējas nozīmes dižkoki un tāpēc aizsargājami. Savukārt četri koki (divas parastās zirgkastaņas un divas liepas) ir zaudējuši dzīvotspēju, ir satrupējuši, tāpēc to likvidēšanai nav nepieciešama sabiedrības iesaiste.

Kopumā tātad paredzēts nocirst deviņus kokus, no kuriem, kā jau teikts, četri ir stipri bojāti, tos nav iespējams saglabāt, bet pieci koki – pietiekami labā stāvoklī un izmēros un tāpēc par tiem AUK ir lēmusi vispirms uzklausīt sabiedrības viedokli.

Publiskās apspriešanas laikā tie koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķēti dabā – ar košas krāsas auklu vai lentu.

Teritorijā atradīsies arī planšete, kurā būs skatāmas koku fotofiksācijas un detalizētāka informācija par pārbūvējamās teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par piecu liepu ciršanu Kūrmājas prospektā (pdf).

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē.