Uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" pretendē 33 projekta pieteikumi.

Šobrīd komisija ir sākusi  izvērtēt iesniegtos dokumentus un par rezultātiem liepājnieki un, protams, pretendenti, tiks informēti papildus, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ar ieniegto projektu sarakstu iespējams iepazīties šeit: http://www.liepaja.lv/page/3674

Šobrīd ir sākta visu pieteikumu  noformējumu atbilstības izvērtēšana un tas, vai projekti, respektīvi, vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, kā arī izmaksu pamatotības izvērtēšana.

Kopējā naudas summa, par kuru šobrīd vēsturisko ēku īpašnieki vai valdītāji vēlas uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedz 67 7857,08 eiro, savukārt  kā atbalstu no pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzēji vēlas saņemt 30 1187,62 eiro apmērā.

Šā gada pilsētas budžetā ir rezervēti līdzekļi – 100 000 eiro.

19 projektu iesniedzēji pretendē uz vēsturiskās ēkas saglabāšanas būvdarbu līdzfinansēšanu, pārējie 14 pieteikumi ir sagatavoti, lai saņemtu atbalstu  būvprojektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas.

17 pieteikumi ir no daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem, astoņi  – no individuālo māju īpašniekiem, astoņi – no juridiskajām personām.

Projektu iesniegumi uz pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar minētajiem noteikumiem bija jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.