Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes kopsapulcē pieņemts lēmums izstāties no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB), raksta aģentūra LETA.

Un tā iestāsies Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas (LELBĀL).

Mācītājs Mārtiņš Urdze jau iepriekš bija paziņojis, ka gadījumā, ja tiks pieņemt lēmums par sieviešu ordinācijas aizliegumu, viņš iesniegs atlūgumu un pāries uz LELBĀL. Draudzes kopsapulce ar skaidru vairākumu nobalsoja par izstāšanos no LELB un par iestāšanos LELBĀL.

Urdze savā ievadrunā uzsvēra, ka viņam nav pieņemams, ka sievietes nevar būt par mācītājām tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Jau pirms šī lēmuma pieņemšanas vairāk nekā 20 teoloģes ir bijušas spiestas emigrēt uz kādu no ārzemju baznīcām, jo arhibīskaps Jānis Vanags kopš 1993.gada nav ordinējis nevienu sievieti, savukārt citas, kuras ir palikušas, labākā gadījumā var kalpot kā evaņģēlistes, skaidroja Urdze.

"Gan viņām, gan mācītājām, kuras tika ordinētas pirms arhibīskapa Vanaga ievēlēšanas, visu laiku ir jādzīvo ar negatīvu attieksmi no dažu savu amatbrāļu puses," sacīja mācītājs.

Bībliskais pamatojums šim lēmumam ir ļoti šaubīgs, jo attiecīgos Bībeles pantus var saprast arī pavisam citādi, uzskata Urdze, – jāņem vērā, ka laikā, kad šie panti tika rakstīti, bija pavisam citi apstākļi un sievietēm bija ļoti maz tiesību publiskajā telpā.

"Uz šī fona ļoti pārsteidz Jēzus pozitīvā attieksme pret sievietēm. Nekritiski lasot Bībeli, var ļoti viegli "ielasīt" tekstos paša aizspriedumus un domas. Tādā veidā tikpat labi varētu pamatot, ka ir jāatjauno verdzība, daudzsievība un nāvessods. LELB lēmums uzskatāmi parāda, cik svarīgi ir, ka Latvijā saglabājas no baznīcām neatkarīga Teoloģijas fakultāte, kas ļauj iepazīt mūsdienu teoloģiju un veicina kritisku domāšanu," sacīja Urdze.

Viņaprāt, LELB sinodes pieņemtais lēmums stipri sarežģīs attiecības ar LELBĀL un galvenajām luteriskajām baznīcām Rietumos. Sinodē vācu Ziemeļu baznīcas pārstāvis Fogelmans jau paziņoja, ka Ziemeļu baznīca pārtrauks attiecības ar LELB vadības līmenī. Tāpat Pasaules Luterāņu federācija brīdināja LELB par iespējamām sekām. Fakts, ka LELB nerēķinās ar saviem partneriem, novedīs pie starptautiskas izolācijas, LELB varēs sadarboties tikai ar daudz mazākām konservatīvajām luteriskajām baznīcām, brīdināja Urdze. Tas atstās arī negatīvu ietekmi uz pārējo sabiedrību, veicinot neuzticību Rietumiem.

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze sevi uzskata par diakonisku draudzi, kas ar savu darbību mēģina atspoguļot Dieva mīlestību pret katru cilvēku. Sieviešu ordinācijas aizliegums par to neliecina, secināja Urdze.