Oldenburgas Jāņa palīdzības ordeņa dāvinātais mikroautobuss Liepājas Diakonijas centram. Foto: Dzintra Skalde.


Liepājas Diakonijas centrā aizvadītās nedēļa nogalē, 23. septembrī, viesojās Jāņa palīdzības ordeņa pārstāvji no Oldenburgas Vācijā. Ordenis jau 25 gadus ir atbalstījis Diakonijas darbu, portālu irliepaja.lv informēja Liepājas Diakonijas centra valdes locekle Karīna Krieviņa.


Arī šajā reizē, kas bija Jāņa palīdzības ordeņa noslēguma vizīte, Diakonijas centra rīcībā tika nodots speciāli aprīkots lietots, bet labā kārtībā esošs mikroautobuss, lai varētu pārvadāt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Diakonijas centrs par šo dāvanu ir priecīgs un pateicīgs, jo vecais mikroautobuss jau bija nokalpojis, atzina Krieviņa.

Biedrība "Liepājas Diakonijas centrs" darbojas, lai realizētu savus mērķus – sniegt garīgu, medicīnisku un materiālu palīdzību sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību; atbalstīt un veicināt diakonijas darbu kristīgajās draudzēs; koordinēt apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantot resursus.

Biedrība "Liepājas Diakonijas centrs", kuras mājvieta ir namā F.Brīvzemnieka ielā 54, darbojas ciešā sadarbībā ar K.Valdemāra ielā 7 esošo  Liepājas Krusta evaņģēliski luterisko draudzi. 2016.gadā 5.jūnijā draudze, kurā šobrīd ir 95 cilvēki, ārkārtas pilnsapulcē kopā ar draudzes mācītāju Mārtiņu Urdzi pieņēma lēmumu izstāties no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB).  Atklātajā vēstulē draudzes pārstāvji informēja, ka šis lēmums pieņemts pēc tam, kad LELB Sinode pieņēma lēmumu pret sieviešu ordināciju.


Tajā pašā mēnesī draudze tika uzņemta Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā pasaulē (toreiz Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas).


LELB uz laiku draudzei atņēma baznīcu. Lai gan drīz vien draudze baznīcu atguva, sākās bezgalīgas tiesvedības par tiesībām uz baznīcu un Diakonijas centra namu, kas turpinās joprojām.


Vairāk par draudzi un Diakonijas centru lasiet ŠEIT.