2022.gada sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā apstiprināti trīs projektu pieteikumi, kuros paredzēts sniegt atbalstu 525 cilvēku sociālajai iekļaušanai sabiedrībā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Kopumā 2022. gada konkursā saņemti četri projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti trīs ar kopējo līdzfinansējuma summu 100 000 eiro apmērā – fontam "AGAPE", Liepājas Neredzīgo biedrībai un Liepājas Diakonijas centram.

Fondam "AGAPE" piešķirts 11 000 eiro līdzfinansējums projekta īstenošanā, kura mērķis ir resocializēt tos cilvēkus, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši spēju normāli dzīvot – ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar atkarībām, no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, kā arī viņu ģimenes locekļi. Projektā plānots iesaistīt 85 dalībniekus, kuri apgūs jaunas iemaņas, kas palīdzēs ikdienas sadzīvē un nodarbinātībā.

Liepājas Neredzīgo biedrībai piešķirts līdzfinansējums 79 000 eiro apmērā, paredzot sniegt atbalstu 370 cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un senioriem, tostarp 175 jauniem un mazaktīviem dalībniekiem. Projekta mērķis paredz sociālo pakalpojumu pieejamību Liepājas Neredzīgo biedrībā ikvienam Liepājā dzīvojošam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā senioriem.

Liepājas Diakonijas centram piešķirts 10 000 eiro līdzfinansējums, lai īstenotu projektu, kas paredz 70 cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistentu iesaistīšanu. Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā, ko arvien saasina Covid-19 pandēmija.

Kopš projektu konkursa izveides 2015. gadā kopumā iesaistīti vairāk nekā 2700 liepājnieku, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidotajos dienas centros Liepājā.

Plašāk par projektu konkursu un rezultātiem iepriekšējos gados skatīt pašvaldības tīmekļvietnē: www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/

Konkurss tiek organizēts ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.