Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 25 gadiem mirusi Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece, populārā daiļlasītāja Ilga Zvanova.

Aktrise, daiļlasītāja Ilga Zvanova (Zvanova-Zvanītāja, īstajā uzvārdā Melnalksne) dzimusi 1909.gada 16.jūnijā Maskavā. Absolvējusi Ernesta Feldmaņa teātra kursus. No 1930. līdz 1953.gadam ar pārtraukumiem Rīgas Krievu drāmas teātrī, 1932.–1935.g., 1936.–1939.g., 1940.–1942.gados Liepājas teātrī ar uzvārdu Melnalksne.

No 1953.gada bija Latvijas PSR Valsts filharmonijas aktrise. 1930.gadā ierosināja skandalozu tiesas prāvu pret Antona Benjamiņa dēlu Jāni Benjamiņu, ka viņš ir I.Zvanovas ārlaulības bērna tēvs. 1950.gadā kļuva par Latvijas PSR Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci.

Mirusi 1988.gada 2.jūlijā.