Jau otro nedēļu sešās Liepājas pilsētas skolās skolotāji mācību stundās izmanto multimediju kabinetu iekārtas ar interaktīvajām tāfelēm.

Otrdien, 17. aprīlī, domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova un pārvaldes projektu vadītāja Ilze Cēbere apmeklēja Centra pamatskolu, lai iepazītos ar jauno mācību aprīkojumu darbībā.

"Tas ir liels solis uz priekšu mūsu izglītības iestāžu konkurētspējas un pievilcības izaugsmē," atzina Golde.

Visas pilsētas skolas saņēmušas vai saņems pa modernai multimediju iekārtai ar interaktīvu tāfeli, portatīvos un stacionāros datorus. Tas izdevies, piesaistot ERAF finansējumu 440 000 latu apmērā un papildus no pašvaldības budžeta piešķirot Ls 120 000 elektrotīklu ierīkošanai un mēbeļu iegādei.

Liepājas centra pamatskolā notika multimediju kabineta iekārtas demonstrācija darbā ar skolēniem 4. klases angļu valodas stundā, kuru vadīja skolotāja Ilona Lipska.

Kā atzina skolas direktore Kristīne Bārdule, skolēni jaunās iekārtas ilgi gaidījuši, tagad vēl jāmācās ar tām apieties un raiti strādāt gan skolēniem, gan skolotājiem. Kā varēja vērot nodarbībā, bērniem interaktīvā tāfele patīk, viņi darbojas veikli, ar prieku, jo vizuālais materiāls padara mācību stundu interesantāku un aktīvāku. Tāfeli izmanto arī citos mācību priekšmetos – matemātikā, dabas zinībās, vēsturē.

Multimediju tehnikas komplekti uzstādīti un darbojas J. Čakstes 10.vidusskolā, 3.pamatskolā, Liepājas internātpamatskolā, Ezerkrasta sākumskolā un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā. Lai nodrošinātu interaktīvo tāfeļu darbību, papildu uzstādītas dokumentu kameras un iegādāti 13 portatīvie datori. Skolotāji izgājuši apmācību kursu.

Lai visas izglītības iestādes nodrošinātu ar atbilstošu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, līdz 30. jūnijam 14 Liepājas pilsētas izglītības iestādēs vēl tiks iegādāti 592 stacionārie datori un uzstādītas jaunas mēbeles.

Kopš 2010. gada notiek lokālo datortīklu attīstība visās 14 Liepājas vispārizglītojošās skolās, projektā iegādātie datori tiek savienoti lokālajā tīklā un pieslēgti jau esošajiem skolu tīkliem.