Ceturtdien, 5.maijā, pilsētas domē konfliktu starp vecākiem un Centra sākumskolu mēģināja risināt vicemērs Vilnis Vitkovskis.

Liepājas centra sākumskolas 3.b.klases vecāki nepiekrīt skolas administrācijas plānotajai mācību darba formas maiņai, pārejot uz 1.-3.klases sistēmu, nevis saglabājot valstī pieņemto 1.-4.klases mācību formu ar vienu audzinātāju un priekšmetu skolotāju. Iemesls, kā šķita, klausoties diskusiju starp vecākiem, domes vicemēru Vilni Vitkovski, Izglības pārvaldes vadītāju Kristīni Niedri-Latheri un skolas direktori Kristīni Bārduli, galvenokārt ir neizskaidrojams informācijas vakuums, un pirmkart, jau no skolas vadības puses.

Uz to portālam norādīja ne tikai ieinteresētie bērnu vecāki, bet arī māmiņa, kuras bērns mācās paralēlklasē. Jo īpaši tas esot jūtams tajā skolas ēkā, kas atrodas Toma ielā 19.

Pēc garākas diskusijas domes sēžu zālē klātesošie vecāku pārstāvji (astoņi) un Vitkovskis, kā arī skolas direktore vienojās, ka 9.maijā pulksten 18 skolas telpās Toma ielā 19 notiks  3.b klases vecāku sapulce, uz kuru aicināti ikviena bērna ģimenes pārstāvji.  Sapulcē, kā norādīja Vitkovskis, direktore varētu visiem pamatoti izskaidrot, kāpēc mācību darba organizācijas formas maiņa nāks par labu bērniem – ne tikai skolai un skolotājiem, kā arī konkrēti informēt par citām skolām Latvijā, kas jau pārgājušas uz šādu sistēmu, un iepazīstināt ar pētījumu rezultātiem, kā šāda mācību formas maiņa ietekmē bērnus, viņu sekmes un panākumus.

Vecāku vēlme bija arī, lai turpmāk tik svarīga informācija kā mācību sistēmas izmaiņas un līdz ar tām arī klases audzinātājas nomaiņa, tiktu savlaicīgi un saprotami darīta zināma vecākiem – līdz par februārim vecākiem nav bijis zināms, ka skolotājai Ilzei Žimantei nākamajā mācību gadā tiek piešķirta jauna 1.klase, un viņa neturpinās mācīt bērnus arī nākamgad.

Kā izteicās kāda no māmiņām, par daudz mazsvarīgākiem jautājumiem – ekskursijām u.tml. – vecākiem  pat ir jāparakstās, bet šajā gadījumā, kad runa ir par mācību sisitēmas maiņu, tas kļuvis zināms īsi pirms mācību gada beigām, turklāt – kā "garām skrienot". Arī skolas interneta mājaslapā vecāki neko nav varējuši uzzināt par jauno sistēmu un pāreju uz to.

Tāpat vecāki izteica vēlēšanos, lai jaunajai klases audzinātājai, kas pēc direktores sacītā, ir pati labākā kandidatūra, tiktu nozīmēts mentors – līdzšinējā bērnu klases audzinātāja Žimante. Vecāki arī izteica lūgumu, lai skola rastu iespēju bērniem jau tagad pamazām iepazīties ar nākamajiem skolotājiem un audzinātāju, lai 1.septembrī bērni "nav šokā".  Savukārt pedagogi varētu jau sākt iepazīt savus nākamos skolojamos.

Jau rakstījām, ka Centra sākumskolas 3b klases skolēnu vecāki bija vērsušies pie Saeimas deputāta Valērija Agešina ar lūgumu saglabāt esošo mācību sistēmu un klases audzinātāju Ilzi Žimanti.

Daļai no skolēnu vecākiem nav paticis tas, ka jauna klases audzinātāja būs jau pēc trešās, nevis, kā parasti, pēc ceturtās, klases. Vecāki vērsušies arī pie skolas administrācijas un pašvaldībā, taču bez rezultāta. Pēc tam, kad tikšanās ar Liepajas domes priekšsēdētaja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovski pārcelta, iniciatīvas grupa vērsusies pēc palīdzības pie Saeimas deputāta, liepājnieka Valērija Agešina. Pēc tikšanas ar vecāku pārstāvjiem Agešins uzrakstījis vēstuli Vilnim Vitkovskim ar lūgumu vispusīgi izvērtēt Liepājas Centra sākumskolas 3b klases vecāku lūgumu un rast izsvērtu risinājumu vecākiem tik svarīgā jautājumā.