Centra sākumskolas 3.a klases skolnieks Edvards Miezītis piedalīsies matemātikas konkursa "Rēķini galvā" ("Pranglimine World Championship") pasaules čempionāta finālā.

Saskaņā ar Liepājas domes nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju", ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta komitejā tika nolemts piešķirt līdzfinansējumu Ls 180 apmērā, lai segtu konkursa fināla dalībnieka ceļa, ēdināšanas un viesnīcas izdevumus, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

"Edvards Miezītis jau no 1. klases ir ļoti talantīgs un erudīts skolnieks ar ātru, matemātisku un loģisku domāšanu. To pamanot, matemātikas skolotāja Iveta Ziedkalne ierosināja ik dienu mājaslapā www.miksike.lv pildīt matemātisku darbību treniņa programmu – rēķināt galvā. Šajā pašā mājaslapā varēja neklātienē piedalīties konkursā, kā rezultātā Edvards tik izvirzīts uz Latvijas finālu rēķināšanai galvā," Liepājas Centra sākumskolas skolnieka panākumus atzinīgi vērtē skolas direktore Kristīne Bārdule.
12.aprīlī Rīgas 28. vidusskolā norisinājās Latvijas fināls konkursam "Rēķini galvā", pulcējot 82 dalībniekus no visas Latvijas. Starp saviem vienaudžiem Liepājas Centra sākumskolas 3.a klases skolnieks Edvards Miezītis uzrādīja augstu rezultātu un ieguva 4. vietu savā vecuma grupā. Sasniegtais rezultāts nodrošināja dalību starptautiskā konkursa "Rēķini galvā" ("Pranglimine World Championship") finālā, kurš notiks 11. maijā Krimā, Aluštā.

Lai nodrošinātu Edvarda Miezīša dalību pasaules čempionātā, Edvarda tēvs lūdza piešķirt finansējumu 180 latu apmērā ceļa, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšanai. Liepājas pārstāvi uz pasaules čempionāta finālu pavadīs tēvs Kaspars Miezītis, izmantojot savus personiskos līdzekļus.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2013. gada 21. marta nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju" līdzfinansējumu var piešķirt skolēniem, kuri guvuši panākumus vai sasnieguši augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, radošos mākslas, mūzikas vai citos konkursos, festivālos un nometnēs un piešķirt līdzfinansējumu dalības maksai, ceļa izdevumiem un citiem izdevumiem.