Ceturtdien, 7.oktobrī Liepājas Muzejā svinīgā Skolotāju dienai veltītā norisē par nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā mācību gadā tika godināti titula "Gada skolotājs 2021" ieguvēji un pasniegti Liepājas pilsētas apbalvojumi izglītībā, sveikti jaunie pedagogi un interešu izglītības metodiķi, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Apbalvojums "Gada skolotājs 2021" jau tradicionāli tiek pasniegts pedagogiem, kuri par īpaši nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā gadā guvuši kā kolēģu, tā skolēnu atzinību.

Izsakot pateicību visiem pedagogiem, kuri tika nominēti gada skolotāja titulam, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere uzsvēra: "Ir aizvadīts gana izaicinošs  gads, taču tajā esam guvuši neatsveramu pieredzi un iemācījušies tik daudz, kā arī pāri visam – spējuši saglabāt savu radošumu, empātiju un cilvēcību. Skolotāju godināšana šogad notiek ar vadmotīvu "Skola – manas mājas", simboliski akcentējot vidi, kurā mēs ikdienā pavadām daudz laika, tāpēc vēlu, lai skola katram pedagogam un arī skolēnam patiešām ir kā mājas, kā vieta, kura mūs motivē jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem un kurā mēs katrs varam justies vislabāk un drošāk."

Šogad 8 nominācijās kopā izvirzīti 32 pedagogi – 5 pirmsskolas izglītības iestāžu, 27 vispārizglītojošo skolu  un interešu izglītības skolotāji. Ierasti lielākais kandidātu skaits bija pieteikts nominācijai "Foršākais skolotājs" – 7 skolotāji. Nominācijās "Metodiskās izstrādnes"  izvirzīti 7 skolotāji, "Par prasmīgu klasvadību"  - 6 skolotāji, "Par efektīvu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību" – 4 skolotāji, kā arī  "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem" – 3 skolotāji.

Gada skolotāji 2021:
Gita Zommere, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola – par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem;
Signe Berga, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un Iveta Ziedkalne, Liepājas Centra sākumskola (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izvirzītā nominācija) – par efektīvu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību;
Solveiga Getiņa, Liepājas 8. vidusskola - par veiksmīgu debiju pedagoga darbā (pedagogi, kuru stāžs nepārsniedz piecus gadus);
Laura Ronkaite, Liepājas PII "Saulīte" – par kvalitatīvu darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;
Sarmīte Sokolovska, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola un Rūta Klaka, Liepājas PII "Rūķītis" (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izvirzītā nominācija) – par prasmīgu klasvadību;
Ilze Sproģe, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola – nominācijā "Foršākais skolotājs";
Dace Groduma - Vīriņa un Vintra Braša, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija – nominācijā "Metodiskās izstrādnes";
Irēna Karpa, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs – par izciliem sasniegumiem interešu izglītībā.

Pasākumā tradicionāli tika pasniegts arī Liepājas pilsētas apbalvojums izglītībā, ko piešķir pedagogiem par viņu audzēkņu izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts un reģiona mēroga konkursos vai sporta sacensībās, izciliem sasniegumiem metodiskā darba attīstīšanā pilsētā, mācību jomu koordinatoru un pilsētas metodiķu profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī par labās prakses popularizēšanu. Šogad balvas saņems 13 pedagogi un atzinība ir kā  novērtējums viņu  inovatīvai pedagoģiskai darbībai un izglītojamo izcilības sasniegšanai reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.

Liepājas pilsētas apbalvojums izglītībā saņēma:
• Valodu mācību jomā – Simona Stalidzāne, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola un Žaneta Flaksa-Dzeguze, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija;
• Svešvalodu mācību joma – Edgars Grīnis, Liepājas Raiņa 6. vidusskola un Andrejs Putniņš, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola;
• Matemātikas joma – Sanda Šulme, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija;
• Dabaszinātņu joma – Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un Uldis Žaimis, Liepājas Raiņa 6. vidusskola;
• Kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslas joma – Vintra Braša, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija;
• Veselības un fiziskās aktivitātes joma – Kristīne Potocka, Liepājas Liedaga vidusskola;
• Tehnoloģiju joma – Dzintars Tomsons, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija;
• Sākumizglītības joma – Ilze Žīmante, Liepājas Centra sākumskola, Baiba Dzintare, Liepājas PII "Saulīte" un Gaļina Roze, Liepājas PII "Sauleszaķis".

Gada skolotāji kā atzinību balvā saņēma īpaši šim titulam veidoto piespraudi "Sudraba ābols", kuras autors ir Renarts Purmalis, kā arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un pašvaldības naudas balvas.

Tāpat pasākumā tik sveikti pilsētas jaunie pedagogi. Šajā mācību gadā Liepājas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs sākuši strādāt 22 jaunie skolotāji - 10 sākuši darba gaitas skolās, 12 – pirmsskolas izglītības iestādēs. Visvairāk jaunie pedagogi papildinājuši skolu kolektīvus Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā (3), O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā (4). Četri pedagogi sākuši strādāt PII "Liepiņa" un divi - PII "Dzintariņš". Jaunie mācībspēki ir būtisks papildinājums gan izglītības iestāžu kolektīviem, gan nozarei kopumā.

Sumināti tika arī Liepājas pilsētas dziesmu un deju svētku koordinatori, kuri neatlaidīgi, visa mācību gada garumā gatavoja kolektīvus XII Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēm.  

Savukārt piektdien, 8.oktobrī, pulksten 15, pulcējoties Liepājas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Jauniešu māja", norisināsies fotoorientēšanās sacensības "Mūsu mājas – Liepāja", kur pedagogi iepriekš izveidotās un atraktīvi noformētās 15 komandās dosies iepazīt un atklāt Liepāju no jauna.