Pašreizējā krīze parāda nepieciešamību nodrošināt elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību ikvienā Eiropas reģionā, prezentējot Eiropas Reģionu komitejas (RK) atzinumu "Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija", atzina Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš (Liepājas partija).

Viņš uzskata, ka pašreizējā krīze uzskatāmi parāda nepieciešamību nodrošināt elektroenerģijas un citu enerģijas veidu piegādes nepārtrauktību ikvienā Eiropas reģionā, tai skaitā arī situācijās, kad globālās piegāžu ķēdes var tikt pārrautas. Nozīmīga esot arī starpvalstu sadarbības stiprināšana, kopīgi īstenojot enerģētikas projektus, kā arī palielinot starpvalstu savienojumu jaudu, lai ļautu segt iespējamo elektroenerģijas deficītu intensīva patēriņa stundās.

Ansiņš arī pauda bažas par "Nord Stream 2" cauruļvada būvniecību, kas apdraud Eiropas energoapgādes drošību, palielina Eiropas Savienības (ES) atkarību no Krievijas un ignorē daudzu ES valstu un trešo valstu intereses. Politiķis atbalstīja Eiropas Parlamenta viedokli, ka šī politiskā projekta īstenošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

Papildus jauno iespēju izmantošanai atjaunojamās enerģijas ražošanā joprojām ir svarīgi nodrošināt Eiropas tīkla paplašināšanu, iekļaujot katru reģionu kopējā Eiropas enerģētikas tīklā, pārliecināts Ansiņš. Tādējādi dažādās vietās pieejamie atjaunojamie resursi varēs labāk papildināt viens otru.

Vienlaikus viņš atgādināja, ka ir būtiski ņemt vērā esošās reģionālās atšķirības, kā arī atbalstīt izmaksefektīvus risinājumus, nodrošinot Eiropas iedzīvotājiem, it īpaši neaizsargātām grupām, un uzņēmumiem izmaksu par enerģijas patēriņu samazināšanos.

""Covid-19 pandēmijas laikā kļūst vēl skaidrāks, ka vajadzīga enerģētikas pārkārtošana, kas sekmēs ilgtspējīgāku sabiedrību un ekonomiku, nodrošinot katra Eiropas reģiona spējas krīzēs nodrošināt pamatpakalpojumus," pauda politiķis.

Taču viņš arī norādīja, ka pārkārtošanai jābūt taisnīgai, pakāpeniskai un neatgriezeniskai, jo īstermiņa neilgtspējīgi risinājumi varētu radīt kaitējumu, nevis labumu.

Prezentējot RK viedokli, Latvijas pārstāvis RK arī sacīja, ka vajadzīga sistemātiskāka pieeja vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei enerģētikas pārkārtošanas lēmumu pieņemšanā. Viņš atkārtoti aicināja izveidot pastāvīgu daudzlīmeņu dialoga platformu enerģētikas jautājumos, lai veicinātu vietējo un reģionālo pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, uzņēmēju un citu ieinteresēto personu aktīvu iesaisti enerģētikas pārkārtošanas pārvaldībā.

Tāpat būtisks priekšnosacījums politikas izstrādē un ieviešanā ir sadarbība ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, iedzīvotāju un uzņēmēju pienācīga informēšana un izpratnes veicināšana, kas veido pamatu mūsu nākotnes ilgtspējīgai pārveidei. Ansiņš uzskata, ka pienācīga ieinteresēto personu iesaiste ne tikai atvieglo centienus gūt sabiedrības atbalstu politikas pasākumiem, bet arī sekmē visaptverošu un pārredzamu progresa novērtēšanu.