Lai gan muzeju un izstāžu zāļu durvis ir slēgtas, un lielie un mazie Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Vaduguns" bērni savos pulciņos darbojas attālināti, no 29. marta bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis", Malkas ielā 4, ir atvērta "Vaduguns" pulciņu audzēkņu radošo darbu izstāde, kurai dots nosaukums "Tik un tā". "Tik un tā", jo bērniem nodarbības notiek, lai arī attālināti, un pat keramikas darbnīca bērniem šobrīd ir mājās.


Foto: irliepaja.lv.


Izstādi veido piecu "Vaduguns" vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu – Tekstila dizaina pulciņa, auduma apdrukas pulciņa "Taurenītis" (skolotāja Marita Mikne), lietišķās mākslas pulciņa "Fantāzija" (skolotāja Mārika Niedola), zīmēšanas pulciņa "Mākslas darbnīca" (skolotāja Etija Gorbante) un keramikas pulciņa (skolotāja Dace Virsniece) – audzēkņu, vecumā no pieciem līdz 15 gadiem, veikums.


Lielākā daļa izstādes darbu – zīmējumi, auduma apdrukas, lietišķās mākslas darbi, keramika – veidoti laikā līdz Ziemassvētkiem, kad vēl bija atļautas individuālas nodarbības, taču ir arī darbi, kas darināti, pulciņa vadītājai un audzēkņiem strādājot attālināti, pastāsta keramikas pulciņa vadītāja Dace Virsniece, kura ir arī viena no izstādes iekārtotājām.


Foto: irliepaja.lv.


Ekspozīciju papildina arī darbi, kas pabijuši un godalgoti dažādos konkursos vai tikuši izstādīti gan Latvijas mēroga izstādēs, gan, piemēram, Klaipēdā, kur šogad notika ikgadējā bērnu keramikas pulciņu izstāde "Oda zemei". Trīs "Vaduguns" audzēkņu – Daniela Eihmaņa (skolotāja Dace Virsniece), Deivida Ābeles un Beatrises Aleksejevas (skolotāja Etija Gorbante) – darbi šogad piedalījušies arī starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2021", kura tēma bija robots un mākslīgais intelekts. Šie darbi gan izstādē bibliotēkā nebūs redzami, taču iespējams apskatīt citus mazo mākslinieku darinājumus.


Par izstādi tagad priecājas gan bibliotēkas darbinieces, gan skolēni, kas nāk apmainīt grāmatas, gan "Vaduguns" pedagogi un audzēkņi, kuru darbi te apskatāmi.


Foto: irliepaja.lv.


"Tā ir ļoti laba mijiedarbība – bērni, kas nāk apmainīt grāmatas un bērnu darbi," saka Dace Virsniece.


"Vecliepājas rūķi" viņa sauc par "Vaduguns" sadarbības partneri.


"Mūs labprāt te uzņem, un mums arī patīk tā atmosfēra, kas te valda, – bērnu grāmatas taču ir tik skaistas!"


Šobrīd, kad "Vaduguns" apmeklētājiem ir slēgta, bet bibliotēka – atvērta, šāda sadarbība ir īpaši vērtīga, uzskata Dace Virsniece. Ne tikai tāpēc, ka šī ir iespēja parādīt vaduguniešu radošo veikumu, bet tā ir arī iespēja ieinteresēt citus bērnus, mazliet "atraut" viņus no datora un ļaut lietderīgi pavadīt laiku.


Foto: irliepaja.lv.


Bibliotēkas "Vecliepājas rūķis" vadītāja Inga Jurgeviča saka: "Mums izstāde ļoti patīk, es pati jau noskatīju vienu ideju, ko izmantot mūsu rīkotajās radošajās darbnīcās, bet galvenais, ka tā patīk mūsu apmeklētājiem. Bērni interesējas, kur šādi darbi top, jautā, kā to var iemācīties.  Es domāju, ka arī bērniem, kuru darbiņi šeit izstādīti, tā ir zināma atzinība, ka šos darbus redz ne tikai paši un tuvākie cilvēkie, bet arī citi".