Jūnija sākumā Liepājas Universitātes (LiepU) Satversmes sapulce uz nākošajiem trim gadiem ievēlēja jauno Senāta sastāvu, kurš darbu uzsāks augustā.

Šodien tika pārvēlēta Senāta priekšsēdētāja, un amatā uz trešo termiņu ar pārliecinošu balsu vairākumu atkārtoti tika ievēlēta Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane. Par Senāta priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Ilze Miķelsone, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Zanda Gūtmane: "Uzskatu, ka turpināsies produktīvs Senāta darbs, jo pirmie gadi tomēr paiet, lai saprastu situāciju. Mums ir jāpieņem daudz svarīgu lēmumu, un no tiem ir atkarīga Liepājas Universitātes nākotne."

Liepājas Universitātes Senātā tiek ievēlēti 28 senatori. Senāts ir universitātes personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija.