Līdz 3.martam LiepU Mūžizglītības nodaļa aicina pieteikties neformālās izglītības programmā "LR pilsonības pretendentu sagatavošana naturalizācijas eksāmenam".

Kā informē Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga, programmu vadīs LiepU lektore Gita Girņus. Programmas mērķis ir sagatavot kandidātus Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas pārbaudījumam valsts valodā, kā arī sagatavoties pārbaudījumam Latvijas vēsturē un LR Satversmes pamatjautājumos, lai veidotu Latvijai lojālu un patriotisku jauno pilsoni.

Mērķauditorija ir personas ar pamatzināšanām (A1, A2) valsts valodā. Apmācības procesā tiks pilnveidotas latviešu valodas kompetences, lai valodas lietotājs varētu iegūt un izmantot sev nepieciešamo informāciju, nodrošinātu dažāda veida saziņu ar citiem valodas lietotājiem, kā arī spētu konkurēt darba tirgū.

Programmas apguves laiks – 6 mēneši, mācības notiks latviešu valodā un tās tiks organizētas divas reizes nedēļā. Mācību laiki var mainīties pēc programmas dalībnieku ierosinājuma. Mācību maksa – EUR 252,00 / LVL 177,11 (ikmēneša maksa EUR 42,00 / LVL 29,52).

Pieteikties programmai var līdz 3. martam LiepU Mūžizglītības nodaļā, Lielā ielā 14, 4. stāvā, 439. telpā, no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 9.00 – 16.00, piektdienās pulksten 9.00 – 12.00, Viktorija Ņikitina, tālr. 63407750, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv .