Nedēļas nogalē Liepājas Universitātē tika atklāts zinātnisko rakstu krājums “Mūzikas terapija: pētniecība, pieredze, prakse”. Šis jau ir otrais krājums mūzikas terapijas jomā.

Tajā ir apkopoti maģistru pētījumi un kolēģu pieredze, kuri strādā konkrētajā jomā, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes Mūzikas terapijas speciāliste Mirdza Paipare lepojas, ka mūzikas terapija ir viena no mākslas terapijas specializācijām, kas vispirms ir radusies Liepājā un tikai tad Latvijā. Viena no autorēm Jolanta Kunce atzīst, ka rakstīt bija interesanti, un rakstā ir atspoguļota pieredze, kura gūta, strādājot rehabilitācijas vidusskolā Rīgā un vērojot, kā bērni, darbojoties mūzikas terapijā, attīstās. Kopumā krājumā ir apkopoti trīspadsmit autoru darbi.