Ar Liepājas domes janvāra sēdes lēmumu apstiprināti jauni Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu izcenojumi, vienlaikus tiek piedāvāti arī jauni pakalpojumi.

Kā domes sēdē skaidroja nodaļas jaunā vadītāja Indra Štāle, klientiem tiks piedāvāts plašāks Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu klāsts, piemēram, dažādots laulību ceremoniju piedāvājums, paredzēta laulību ceremonijas tulkošana klientu izvēlētajā svešvalodā, tradīciju telpas mākslinieciskais noformējums, dažādi pakalpojumi dzimtas koka datu apzināšanai, u.c. pakalpojumi.

Maksa par pakalpojumiem samazināta ārstniecības iestādēs, kā arī noteikts personu loks, kas atbrīvoti no samaksas par atsevišķiem Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

Lēmuma projektu sagatavojusi Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Indra Štāle.

Turpmāk par laulības reģistrācijas svinīgu ceremonijas norisi tradīciju zālē darba dienās bez instrumentālās un vokālās grupas jāmaksā 16 eiro; tradīciju zālē ar instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā – 46 eiro; tradīciju zālē, izmantojot pašnolīgtu instrumentālo un vokālo grupu pavadījumu vai audioierakstu – 66 eiro; pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citās piemērotās telpās – 211 eiro; pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citā piemērotā vietā – 236 eiro; ārstniecības iestādēs – 16 eiro; brīvības atņemšanas iestādēs – 46 eiro.

Par ģimenes svētku ceremonijas norisi:
kāzu jubilejas tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā – 25 eiro;
bērnības svētki tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā – 25 eiro;
par jaundzimušo svinīgu reģistrāciju dzemdību nodaļā – 15 eiro.

Vienas tradīciju telpas mākslinieciskais noformējums pēc vienošanās – 50 eiro.

Laulību reģistrācijas ceremonijas mēģinājums, konsultācija tradīciju telpā pēc vienošanās – 10 eiro.

Svinīgās ceremonijas tulkošana klienta izvēlētajā svešvalodā – 50 eiro.

Uzvārda, vārda, tautības maiņas lietas sagatavošana – 28,86 eiro.

Tiesiskās palīdzības lietas noformēšana civilstāvokļa apliecinošo dokumentu saņemšanai – 10 eiro.

Arhīva dokumenta manuāla tematiska atlase pēc pieprasījumā norādītiem datiem līdz 2013.gada 1.janvārim ar papildus izpētes nepieciešamību – 10 eiro.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanai:
pēc precīziem datiem (par vienu personu) – 10 eiro; pēc aptuveniem, neprecīziem datiem (par vienu personu) – 20 eiro; arhīva pakalpojumi dzimšanas vietas, laika apzināšanai (pulksteņa laiks) personām, kuras dzimušas līdz 1941.gadam un pēc 1994.gada – 2 eiro.

Telpu izmantošana:
dažādu pasākumu organizēšanai, fotosesijai (par 30 minūtēm) – 10 eiro;

iznomājamo telpu nomas maksas likme par 1 kv.m mēnesī:
pirmais stāvs – 2,70 eiro; otrais stāvs – 2,20 eiro; furšeta apkalpošana šampanieša zālē, stunda, par katriem 10 cilvēkiem – 20 eiro.

Par sagatavoto ciltskoka pētījumu materiālu iesiešanu – 7 eiro; par arhīva dokumenta laminēšanu – 2,50 eiro.

No samaksas par atsevišķiem maksas pakalpojumiem atbrīvotas: personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un personas, kuras atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu; personas, kuras kārto dokumentus bērnu tiesību un interešu aizsardzībai; personas, kuras nodzīvojušas laulībā piecdesmit un vairāk gadu.