Pēc  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Liepājā vārda dienu svin 8 Otīlijas un 311 Ivetas. Sveicam kultūras darbinieci un grāmatnīcas "Globuss" vadītāju Ivetu Ļesinu.

Iveta Ļesina ir beigusi Ļeņingradas Valsts kultūras institūtu, kuru šobrīd pazīstam kā Pēterburgas Valsts kultūras  universitāti. Strādājusi par kultūras darbinieku gan Liepājas Metalurgu kultūras pilī, gan arī Liepājas Latviešu biedrības namā, vadījusi pilsētas Kultūras nodaļu, bet šobrīd ir grāmatnīcas "Globuss" vadītāja.

Kā jūs raksturotu savu ikdienu?
Mana ikdiena periodiski mainās. Šobrīd tā ir savādāka nekā mēdz būt, piemēram, oktobrī. Lielāko dienas daļu es pavadu grāmatnīcā – decembris ir saspringts laiks, cilvēki saviem mīļajiem meklē grāmatiņas un es par to ļoti priecājos! Vakaros dodos pie savas draudzenes Dainas Kandevicas uz amatierteātri – viņa mani ir ievilkusi vienā teatrālā avantūrā. Piedalīšos trīs cilvēku izrādē "Dāmu tango" – tēlošu vecu mūzikhola aktrisi! Kopā ar Dainu gatavojam arī Ziemassvētku eglītes bērniem. Un tad man ir vēl viens darbiņš – nodarbojos ar mārketinga lietām tirdzniecības centrā "XL Sala". Kā jau kultūras darbiniekiem, decembris ir ļoti piepildīts laiks.

Vai jūs vairāk sevi uzskatāt par kultūras darbinieci vai grāmatnīcas vadītāju?
Protams, es vairāk sevi jūtu kā kultūras darbinieku, bet grāmatniecība, par laimi, nav tālu no kultūras, izņemot to, ka man ir jākārto daudz dažādas dokumentācijas, bet ar šādām lietām ir jāsaskaras arī kultūras darbā.

Kā jums radās izvēle par labu darbam kultūras nozarē?
Kā mana omīte bērnībā teica: "Tev būs deviņi amati un desmitais bads". Es jau no mazotnes darbojos uz skatuves – dziedāju, dejoju. Skolā arī dziedāju, dejoju, lasīju dzejoļus, piedalījos dažādos konkursos un mana izvēle par labu kultūrai bija likumsakarīga. Lai gan es beidzu matemātikas klasi, kas nozīmē, ka varbūt vajadzēja pievērsties eksaktajām zinātnēm, bet mani tas nesaistīja.

Kuros brīžos darbā kultūras nozarē, esat guvusi vislielāko prieku?
Vismīļākie man ir bijuši senie Dzejas dienu pasākumi, kad katru gadu uz Liepāju brauca Latvijas dzejas zvaigznes, un es katru varēju iztaujāt kā vien vēlējos. Uzzināt visu, ko es gribēju gan no Jāņa Petera, Imanta Ziedoņa, Māras Zālītes – visiem mūsu dzejas metriem. Tās ir arī to autoru dzejas grāmatas, kuras es joprojām lasu. Protams, arī dažādi citi pasākumi, koncertprogrammas, lielie pilsētas sarīkojumi, kurus bija jāveido, strādājot kultūras nodaļā, un tamlīdzīgi.

Kā pavadāt savu brīvo laiku?
Adīt, tamborēt, šūt es nemāku, tādēļ nesu darbu uz mājām un lasu grāmatas (smejas). Man ļoti patika, ka kolēģe no grāmatnīcas "Valters un Rapa" teica, ka es lasu grāmatas un par to vēl man maksā algu!

Kāds jums ir bijis šis, 2012. gads?
Diezgan vienmērīgs, harmonisks, bez īpašiem pacēlumiem un kritumiem – principā labs gads! Septembrī biju savā jaunības pilsētā Pēterburgā. Apskatīju visas tās vietas, kur kādreiz esmu bijusi. Pēterburga ar katru reizi kļūst arvien skaistāk un sakoptāka – man tāds prieks par to!

Jūsu novēlējums visiem, kam šodien ir svētki!
Es vēlos novēlēt veselību, stipru gribu, dzīvesprieku, harmoniju ar sevi un apkārtējo vidi un visam pāri – mīlestību!