Atsaucoties deputātes Ludmilas Rjazanovas 4. februāra iesniegumam par joprojām kritisko situāciju Liepājā ar valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem, Latvijas Republikas tiesībsargs savā atbildē deputātei raksta:


"Tiesībsargs vairākkārt par šo situāciju vērsies Veselības ministrijā. Uz tiesībsarga aicinājumiem rast tūlītējus risinājumus Veselības ministrija savās atbildes vēstulēs informējusi, ka rosinājums kompensēt vizītes pie zobārstniecības speciālistiem, kuri nesniedz valsts apmaksātus pakalpojumus bērniem pilnā apmērā, nespēs pilnībā nodrošināt izsekojamību budžeta līdzekļu izlietojumā. [..]

Tiesībsarga ieskatā aizbildinājums, ka kompensēt zobārstniecības pakalpojumus, kas saņemti par maksu, ir administratīvi sarežģīts process, jo tā ietvaros ir jāizveido mehānisms, kā sniegtos maksas pakalpojumus pielīdzināt valsts apmaksātajiem pakalpojumiem,


neiztur kritiku un neliecina par atbildīgu vadošās valsts pārvaldes iestādes veselības nozarē pieeju šī jautājuma risināšanā.


Ņemot vērā to, ka situācija Liepājā ir īpaši kritiska, taču līdzīga tendence ir vērojama arī citviet Latvijā, tiesībsargs nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam un informācijai Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai, aicinot rast tūlītēju risinājumu valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamībā bērniem".