Portāls irliepaja.lv piedāvā iepazīties ar domes deputātei Ludmilai Rjazanovai adresēto atbildi no Veselības ministrijas galvenā speciālista zobārstniecības jautājumos Anda Paeglīša par panāktajiem uzlabojumiem zobārstniecībā bērniem Liepājā.


Pašreizējo situāciju Paeglītis vērtē kā "apmierinošu", lai gan atzīst, ka "pieejamība valsts apmaksātajiem bērnu zobārstniecības pakalpojumiem vēl izjūt grūtības".

Pēc Paeglīša teiktā, mēģinot risināt problēmu jau kopš 2018. gada, paveikts sekojošais:

Īstermiņā mobilais zobārstniecības kabinets Liepāja strādājis piecas nedēļas no 8.00 līdz 19.00, apkalpojot 456 apmeklējumu un sanējot 182 bērnus. Darbs turpinājās

Ilgtermiņā darbu sākusi bērnu zobārste dr. Zīdere, pilnas slodzes apmērā ar bērniem. Daktere kopā ar ģimeni ir pārcēlusies uz dzīvi Liepājā un, ar savu iegūto kvalifikāciju, ir pamats bērnu zobārstniecības attīstībai Liepājas slimnīcas zobārstniecības poliklīnikā.

Ilgtermiņā izveidots kabinets bērnu zobu ārstēšanai vispārējā narkozē,

kur atbilstoši indikācijām, bērnu zobus ārstēs vispārējā narkozē. Kabinets ir tehniski labi tehnoloģiski apgādāts un, samazinoties "Covid-19" pandēmijas apjomiem, sāks darbu visam Kurzemes novadam.

Pamatojoties uz apmācīttiesīgās zobārstes darbu poliklīnikā kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti, paredzēta beidzamo kursu studentu mācību 10 semestra prakse uz Liepājas slimnīcas zobārstniecības poliklīnikas bāzes.

Ir sniegts atbalsts "Dr. Ozoliņas zobārstniecības kabineta" (Kuldīga) filiāles dibināšanai Liepājā arī valsts pasūtījuma sniegšanai.

Turpinās motivējošais darbs, lai ikviena Liepājas zobārstniecības prakse pieņemtu kaut vai tikai savu pacientu ģimeņu bērnus līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, tādejādi, realizējot "ģimenes zobārstniecības modeli" pilsētā.

"Pamatojoties uz ikmēneša statistikas datiem redzam, ka bijusī bērnu rinda uz pakalpojumu ir pilnībā nomainījusies un šodienas augstais bērnu skaits ir saistīts ar bērnu zobārstes labo slavu un jau atkārtoti pierakstītiem izārstētiem bērniem uz nākamo apmeklējumu, kas ir plānveidīgi pareizs solis regulārai aprūpei," secina Paeglītis.