"Šis ir vēsturisks mirklis," 9. septembra pēcpusdienā teica Liepājas tehnikuma direktors Agris Ruperts, sveicot Rīgas Tehniskās koledžas Liepājas filiāles studentus un pasniedzējus.

Ar šo mācību gadu tehnikumā sāk darboties Rīgas Tehniskās koledžas filiāle, kas dod iespēju apgūt 1. līmeņa augstāko izglītību, nedodoties mācīties uz Rīgu, informē PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Kā norādīja tehnikuma vadība, tehnikuma viens no mērķiem ir, lai audzēkņiem pēc tehnikuma absolvēšanas būtu pieejama augstākā izglītība atbilstoši savai specialitātei un pēc vairāku gadu darba, šis mērķis beidzot ir īstenojies.

Šajā mācību gadā Rīgas Tehniskās koledžas Liepājas filiālē mācīsies 47 studenti trīs izglītības programmās – "Autotransports" – kvalifikācija – "Autoapkopes speciālists", "Elektriskās iekārtas" – kvalifikācija – "Elektrisko iekārtu speciālists" un "Inženiermehānika" – kvalifikācija – "Mehatroniķis" vai "Mašīnbūves speciālists".

Lekcijas norisināsies piektdienās un sestdienās PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" telpās. Pasniedzēji būs gan no tehnikuma, gan Rīgas Tehniskās koledžas. Kā norādīja Rīgas Tehniskās koledžas studiju daļas vadītāja Inta Klotiņa, studiju process Liepājā būs jauna pieredze abām skolā un studentiem, tāpēc viņa novēlēja visiem ieklausīties viens otrā un darīt visu, lai studiju process būtu interesants, lietderīgs un aizraujošs. "Visi zinām, kāpēc nākam mācīties, ko vēlamies saniegt un kas mums jādara, lai to izdarītu," teica I. Klotiņa. Viņa studentus iepazīstināja ar iespēju iegūt stipendiju, izziņu izsniegšanas kārtību un citām administratīvām lietām.  

Koledžas Liepājas filiālē mācības uzsākuši arī vairāki tehnikuma absolventi un arī specialitāšu skolotāji, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt dokumentu, kas apliecina viņu vēlmi turpināt izglītošanos un neieslīgt rutīnā. Kā atzina gan pagājušā mācību gada absolventi, gan arī iepriekšējo gadu, ir svarīgi turpināt mācīties, jo izglītības dokumenti ir nepieciešami, lai pretendētu uz labāku atalgojumu un labāku darba vietu un, ja ir dota iespēja mācīties tepat Liepājā, tā ir jāizmanto.  

Kā norādīja Rīgas Tehniskās koledžas studiju daļas vadītāja I. Klotiņa, budžeta vietas Liepājas filiālē ir aizpildītas, bet vēl ir iespēja mācīties par pašfinansējumu.