Pašvaldība vakar bija aicinājusi uz svinīgu pieņemšanu izcilākos skolēnus – valsts olimpiāžu uzvarētājus un labākos zinātniski pētniecisko darbu autorus.

Skolēnus un viņu skolotājus sveica Domes priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde, Gunārs Ansiņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.

 Silva Golde pauda gandarījumu par izcilajiem skolēnu panākumiem šogad: Liepājas skolēni valsts olimpiādēs guvuši ievērojami labākus sasniegumus nekā pērn – uz 14 valsts olimpiādēm bija uzaicināti 52 skolēni, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā aizvadītajā mācību gadā.

Godalgotas vietas olimpiādēs šogad ieguvuši 12 skolēni (2011. gadā – 9). Liepājnieku kontā ir trīs otrās vietas, trīs trešās vietas un sešas atzinības. Vislabāk veicies matemātikā – no 7 dalībniekiem četri ieguvuši godalgotas vietas.

Zinātniski pētnieciskajos lasījumos liepājnieki ieguvuši piecas godalgotas vietas.

Ludmila Molčanova, sveicot uzvarētājus, uzsvēra, ka neviens talants nevar attīstīties bez liela darba un arī vecāku atbalsta, kuri ieguldījuši nozīmīgu darbu savu bērnu izaugsmē.

Salīdzinot pilsētas skolu sasniegumus valsts mēroga olimpiādēs, pirmajā vietā pirmo reizi izvirzījusies Liepājas pilsētas 12. vidusskola ar vienu otro, vienu trešo vietu un trīs atzinībām.

Pašvaldības pateicības, piemiņas un naudas balvas saņēma:

Ilona Drauga (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) par 2.vietu vācu valodas valsts olimpiādē (skolotāja Ineta Feldmane)

Igors Dubaņevičs (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 2.vietu ķīmijas valsts olimpiādē (skolotāja Alla Juzefoviča)

Artūrs Čukurs (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par 2.vietu latviešu valodas un atzinību vēstures valsts olimpiādē (skolotāji Žanete Flaksa un Ineta Drēže)

Nadežda Šulajeva (Liepājas 7.vidusskola) par 3.vietu matemātikas olimpiādē (skolotāja Vera Šoņa)

Toms Akmens (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par 3.vietu matemātikas valsts olimpiādē ( skolotājs Artis Freimanis)

Jaroslava Arseņjeva (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 3.vietu matemātikas valsts olimpiādē (skolotāja Jeļena Mironova)

Svetlana Nikolajeva (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par atzinību latviešu valodas (mazākumtautību) valsts olimpiādē (skolotāja Sanita Millere)

Filips Mistrjukovs (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par atzinību ģeogrāfijas un ekonomikas valsts olimpiādē (skolotājs Valērijs Jepiskoposovs)

Kalvis Kalniņš (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par atzinību matemātikas valsts olimpiādē (skolotājs Kaspars Politers)

Karīna Dolbina (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) par atzinību franču valodas valsts olimpiādē (Jolanta Atmate)

Par sasniegumiem Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos:

Aksels Ruperts (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) – 2.vieta latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijā (skolotāja Simona Stalidzāne)

Laura Ieva Kalēja ( Liepājas 15.vidusskola) – 3. vieta cittautu valodniecības sekcijā (skolotāja Maija Ročāne)

Veronika Zenova (Liepājas 7.vidusskola) – 3.vieta cittautu valodniecības (krievu valodas) sekcijā (skolotāja Svetlana Kuprjašova)

Maira Melvere (Liepājas Raiņa 6.vidusskola) – 2.vieta zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā (skolotāja Aija Brizga)

Sintija Leigute (Liepājas Raiņa 6.vidusskola) – 3. vieta zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā (skolotāja Diana Indra Sedula).