10.decembrī Liepājas dizaina mākslas vidusskolas (LDMV)  direktore Smaida Rubeze un Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova noslēdza sadarbības līgumu.

Līgums ir par darba uzdevumu izstrādi ergonomiskas mācību vides radīšanai Liepājas vispārizglītojošās skolās, informē Izglītības pārvaldes preses pārstāve Gunta Jākobsone.

Līgums paredz 2015./2016 gada mācību gadā izstrādāt darbu uzdevumus un attīstības projektus divām Liepājas vidusskolām – A.Puškina 2. vidusskolai un Liepājas 12. vidusskolai.

Izstrādātie mācību projekti būs pamats būvniecības tehniskā projekta izstrādes iepirkumam, kuru veiks Liepājas pašvaldība.  Izstrādātie projekti bez atlīdzības tiks nodoti Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes īpašumā. Projektēšanas kompānija, izstrādājot tehniskos projektus, vadīsies pēc LDMV sagatavotā darba uzdevuma, ņemot vērā  plānojuma risinājumus, arhitektūras un dizaina risinājumus, izvēlētos apdares materiālus, mēbeļu, apgaismojuma un citu interjera elementu kompozīcijas.

"Tas ir ļoti labs piemērs divu iestāžu sadarbībai. Apvienojot spēkus ir iespējams dot Liepājai kvalitatīvus plānošanas un dizaina risinājumus !", uzsver Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas direktore Smaida Rubeze.

Kā atzina Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, LDMV audzēkņu un pasniedzēju izstrādātie projekti būs labs pamats arī citu pilsētas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā, kas plānota ERAF aktivitātes "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" (SAM 8.1.2.) ietvaros.

Savukārt Liepājas dizaina mākslas skolas audzēkņiem tā ir lieliska iespēja strādāt ar reāliem objektiem, kas paaugstina mācību procesa kvalitāti. "Audzēkņiem būs vieglāk arī sagatavoties darbam praksē, veidot sevi kā arhitektūras un interjera dizainerus ar savu pasaules skatījumu, vieglāk integrēties praktiskajā projektēšanā", teica Rubeze.

LDMV arhitektūras un interjera mācību programma ir izveidota līdzīgi kā arhitektūras un interjera projektēšanas biroju darbība. Projekti tiek izstrādāti, vadoties pēc darba uzdevuma, likumdošanas izpētes, ēku uzmērījumiem dabā un konstruktīviem aspektiem. Audzēkņi pasniedzēju vadībā izstrādā savus dizaina un plānošanas risinājumus. Darbi tiek izstrādāti visu mācību gadu, līdzīgi kā tas notiek praksē, aptuveni sešus līdz astoņus mēnešus.

Arhitektūras un interjera mācību programmas jau vairākus gadus izstrādā attīstības projektus pašvaldības ēkām, kurām plānota attīstība. Kopš 2011. gada izstrādāti vairāki projekti LDMV attīstībai, Liepājas bērnudārzu attīstībai, 2014/2015. mācību gadā tika izstrādāta Liepājas okupācijas muzeja attīstības vīzija.