Decembrī apritēja 55 gadi kopš bijušā 18. Latviešu palīgpolicijas bataljona prāvas, ko "iztiesāja" LPSR Augstākā tiesā no 1961. gada 3. augusta līdz 1961. gada 4. decembrim*.  

Ļoti iespējams, ka kāds no prāvā apsūdzētajiem un notiesātajiem vai citādi iesaistītajiem ir bijis liepājnieks.

Publicējam apsūdzēto un notiesāto, kā arī tiesneša, prokurora, izmeklētāju, advokātu, tulka, sekretāra, piesēdētāju sarakstu:

Apsūdzētie un notiesātie:

Bumbērs Jānis, 1917, izglītība vidējā, spriedums – nāve,
Lemešonoks – Eglājs Francis, 1914, izglītība vidējā, spriedums – nāve,
Lapiņš Osvalds, 1914, izglītība vidējā, spriedums – nāve,
Vilnis Ernests, 1912, izglītība vidējā, spriedums – nāve,
Lūsis Jevgenijs, 1903, izglītība vidējā, spriedums – nāve,
Ogriņš Voldemārs, 1922, izglītība 7. klases, spriedums – 15 gadi,
Šķeters Eduards, 1917, izglītība 6 klases, spriedums – 15 gadi,
Širmehers Voldemārs, 1918, izglītība 4. klases, spriedums – 15 gadi,
Zlamets Jāzups, 1906, izglītība vidējā, spriedums – 15 gadi.

Prāvas tiesnesis: Aleksandrs Zaščirinskis.

Prokurors: Jānis Stalidzāns

Izmeklētāji: Genādijs Andrejevs Ilariona d. (1922), Kārlis Vītols, Pētera d. (1924), Jānis Vēvers Jāņa d. (1899)

Tulks: Kafanova

Tiesas sekretārs: V. Šalkone

Advokāti: Ņina Viktorova (1909–1975; dz. Ananiča), M. Buliņa, Baško, Ūdre

Piesēdētāji: Oto Ozoliņš, Ģirts Zemvalds.
   
Šī nebija vienīgā tiesas prāva, jo 1972/.1973. gadā ar VDK izmeklētāju līdzdalību tika organizēta tā sauktā 21. Kurzemes palīgpolicijas bataljona prāva. Apmēram puse no šajā prāvā apsūdzētajiem un notiesātajiem, tāpat lieciniekiem bija liepājnieki.

Publicējam apsūdzēto un notiesāto, kā arī izmeklētāju tiesnešu, prokuroru, piesēdētāju, advokātu, sekretāru un liecinieku sarakstu.


Apsūdzētie un notiesātie:

Vecvagars Fricis, dzimis 1917.g. 12. decembrī, spriedums – 15 gadi,
Pūce Konstantīns, dzimis 1922.g. 24. janvārī, spriedums – 15 gadi,
Bibis Kārlis, dzimis 1920.g. 22. jūlijā, spriedums – 15 gadi,
Kļava Fricis, dzimis 1915.g. 22. aprīlī, spriedums – 15 gadi,
Vecvagars Nikolajs, dzimis 1910. g. 21. martā, spriedums – 15 gadi,
Andersons Kristaps, dzimis 1913.g., spriedums – 15 gadi,
Smilkte Jākabs, dzimis 1909.g., spriedums – 15 gadi,
Endols Kārlis, dzimis 1909.g., spriedums – 15 gadi,
Ķepars Alfrēds, dzimis 1918.g., spriedums – 15 gadi,
Dinters Kārlis, dzimis 1904.g., spriedums – nāve,
Koppi Teodors, dzimis 1919.g., spriedums – nāve,
Pāvelsons Jānis, dzimis 1911.g., spriedums – 15 gadi,
Štībelis Juris, dzimis 1920.g., spriedums – 15 gadi,
Poga Alfrēds, dzimis 1921.g., spriedums – 15 gadi,
Tīda Jānis, dzimis 1921.g., spriedums – 15 gadi,
Smāģis Miķelis, dzimis 1912.g., spriedums – 15 gadi,
Caune Ruports, dzimis 1919.g., spriedums – 15 gadi,
Pavelkopa Rūdolfs, virsniekvietnieks, dzimis 1903.gada 1.novembrī, spriedums – nāve,
Krikmanis Gunārs, dzimis 1922.gada 15. janvārī, spriedums – nāve,
Skuja Miķelis, dzimis 1916. gada 19. jūnijā, izglītība 6. klases, spriedums – nāve,
Bārs Pēteris, dzimis 1906. gada 1. maijā, spriedums – nāve.

Tiesneši: Uldis Krastiņš, Jānis Vilders, Vladimirs Laiviņš, Francis Kušners.

Prokurori: Pēteris Paukšēns, Erna Romašova, Viktors Busse.

Izmeklētāji: St. Bravadskis, Vladimirs Izvestnijs (1929–2012; majors), Jānis Lukaševičs, Konstantīna d. (1920; pulkvedis), Naglis (kapteinis), Bērziņš (kapteinis), Voldemārs Dembovskis (VDK majors), Francis Rekšņa, Nikodima d. (1919; apakšpulkvedis), St. Novickis.

Sekretāri: M. Gertners, D. Frīdentāls, M. Gertnere, L. Saliņa, D. Frīdentāls, L. Barons, L. Saliņš.

Piesēdētāji: Z. Birģele (arī Birge), Raimonds Būrmanis, Velta Kimbare Kārļa m., N. Ratnieks, Guna Cīrule, J. Mālnieks, R. Štrauss, Valerijs Artjomenko, Pēteris Gailišs, Irēna Līduma.

Advokāti: Andersone, Stimbrovičs, E. Kārkliņš, Vasiļevska (varbūt A.Daukste-Vasiļevska), Herberts Plūme, Dumbrovskis, Haralds Lauzna, Romualds Āboliņš, F. Andersone, J. Grunte, B. Purmale, J. Straume, A. Graša, V. Bandors, I. Briģis, E. Kārkliņš.

Liecinieki: R. Dekters, A. Grīnvalds, J. Pagrabs, J. Pāvelsons, M. Smaģis, J. Smilkte, F. Biba, N. Vecvagars, J. Grinvalds, Nikolajs Vecvagars, Bibis Kārlis, Fricis Kļava, Jēkabs Smilkte, Alfrēds Ķepars, Alfrēds Orbis, Roberts Dekters.

Vairāk par daudziem no spriedumu organizētājiem un izpildītājiem lasāms LU Latvijas vēstures institūta pētnieka Artura Žvinkļa sastādītajā VDK darbinieku nomenklatūras kolekcijas personu  sarakstā.

Publikācija tapusi konsultējoties ar Dr. iur. Kristīni Jarinovsku, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju.

*Saraksti sagatavoti atbilstoši Ezergailis, Andrievs. "Rehabilitāciju 18. un 21. Latviešu palīgpolicijas bataljonam", Laiks, Nr. 62, 1994, 3. augusts