Vasara Karostas bērniem iesākusies ar priecīgu ziņu, jo biedrība "Baringtons K2" ir saņēmusi atbalstu, lai 2021. gada vasarā īstenotu ģimenēm draudzīgus pasākumus projektā "Radošo aktivitāšu kopums "Sirds dārgumu kalve"", informē projekta vadītāja Kristīna Lieģeniece.

Finansiālais atbalsts saņemts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās Latvijas valsts budžeta programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursā nevaldības organizācijām (NVO) "Ģimenei draudzīgas vides veidošana".

Projekta mērķis ir veicināt Karostā ģimenei draudzīgas vides veidošanos, kurā bērni un viņu vecāki jūtas droši, tiek saredzēti un sadzirdēti, saņem iedrošinājumu, spēj pieaugt un attīstieties. Visas vasaras garumā plānoti vairāki pasākumi, nodarbības un aktivitātes bērniem un ģimenēm, kas ietver izglītojošus pārgājienus un ekskursijas, dažādas tematiskās radošās darbnīcas un meistarklases.

Ar projekta palīdzību biedrība vēlas stiprināt bērnu un ģimeņu drošības un piederības sajūtu Liepājai un, īpaši, Karostai – lai viņi justos tā, ka Karosta ir viņu mājas, ne tikai dzīvesvieta. Dažādos ģimenes vērtības stiprinošās, atbalstošās un arī izklaidējošās aktivitātēs piedalīsies gan ģimenes, kas apmeklē ģimeņu atbalsta centru "Miera Osta", gan bērni un jaunieši no biedrības "Cerība bērniem" dienas centra, citi Karostas iedzīvotāji, kā arī viesi no citiem pilsētas rajoniem, tai skaitā, bērni ar īpašām vajadzībām. Vairāk par projekta aktivitātēm varēs uzzināt biedrības "Baringons K2" Facebook lapā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.