Ar atklāšanas pasākumu 11.janvārī darbību turpina otrais pašvaldības īstenotais NVO izaugsmes inkubators. Šajā inkubatora posmā apstiprināta 15 organizāciju dalība, lai sniegtu tām daudzveidīgu atbalstu, vienlaicīgi stiprinot nevalstisko sektoru Liepājā, un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei, portālam ziņoja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

"Jebkura jauna projekta vai idejas realizēšana nes līdzi daudz nezināmā. Ar gandarījumu secinu, ka pirmais un pagaidām vienīgais pašvaldības veidotais NVO izaugsmes inkubatora pilotprojekts Latvijā izdevās. Tieši tāpēc mēs turpinām iesākto darbu. Mēs lepojamies ar biedrībām, nodibinājumiem, kas nenobijās un iesaistījās. Pirmo NVO izaugsmes inkubatoru absolvējušās biedrības nu ir kļuvušas par iedvesmas avotu, atbalstu un motivāciju tiem, kas grasās vai tik tikko ir izveidojuši biedrības un uzsākuši darbu, kas savām idejām tic, bet līdz galam vēl nezina, kā tās realizēt. Esmu pārliecināts, ka ar otrā izaugsmes inkubatora palīdzību tapušie projekti būs nozīmīgs papildinājums Liepājas valstspilsētai," atklāšanas pasākumā uzsvēra Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga.

Atklāšanas pasākums vienlaicīgi bija arī pirmā NVO izaugsmes inkubatora nodarbība, kurā organizāciju pārstāvjiem trīs minūšu prezentācijā bija jāiepazīstina klātesošie ar pārstāvētās organizācijas mērķiem un aktivitātēm, galvenajiem izaicinājumiem, motivāciju un gaidām, piedaloties projektā. Inkubatora darbības laikā līdz 30. jūnijam paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru un nozares profesionāļu konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā.

Dalībai NVO izaugsmes inkubatorā tika izvēlētas 15 organizācijas piecās prioritārajās jomās. Kultūras jomu pārstāv biedrības "Liepājas rezidenču un kultūras centrs", "Mākslas kolēģi", "Baringtons K2" un "ASTE". IT, uzņēmējdarbības veicināšanas un izglītības jomā darbosies biedrība "Mana profesija". Vides, pilsētvides un kopienu attīstības jomu pārstāvēs biedrība "Radi Vidi Pats". Bērnu un jauniešu jomu pārstāvēs biedrības "NABBA" un "Līvupes pamatskolas skolēnu vecāku biedrība". Savukārt sociālo, veselības un sporta jomu pārstāvēs biedrības "Libava City", "Tabitas sirds", "Sociale.lv", "Miera osta", "Patvērums ģimenei", "SPURTS" un "Dēkla"."

NVO izaugsmes inkubatora norisi īsteno Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Impact Hub".