Par neaizmirstamu un pozitīvu piedzīvojumu izvērtās Piejūras slimnīcas Psihiatriskās klīnikas bērnu nodaļas pacientu viesošanās pie zirgiem Bernātos saimniecībā "Smilgas".

Pateicoties biedrības "Perfect Point" vadītājas Madaras Enkuzenas iniciatīvai un "Smilgu" saimnieces Silvijas Ansules atsaucībai, daudzi mazie pacienti pirmo reizi varēja pacienāt zirgus ar našķiem un tos noglāstīt, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Gruntmane.

"Latvijā esam pieraduši pie reitterapijas (ārstēšana zirga mugurā), ar kuras palīdzību ir iespējams sniegt palīdzību kā bērniem, tā pieaugušajiem dažādu mugurkaula problēmu un stājas traucējumu gadījumos, bērnu cerebrālās triekas slimniekiem un daudziem citiem, kā arī pēc paralīzes, insulta," stāsta M.Enkuzena.

"Mazāk zinām par saskarsmes ar zirgiem pozitīvo iedarbību cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām.  Labus rezultātus iespējams gūt, ārstējot autismu, Pārkinsona un Dauna slimības, garīgo atpalicību, depresiju un dažādus uzvedības traucējumus. Reitterapijas daudzpusību pierāda fakts, ka ārzemēs to lieto gan vardarbību pārcietušu bērnu rehabilitācijai, gan nepilngadīgo noziedznieku audzināšanai.

Saskarsmē ar zirgu cilvēks iemācās sevi psiholoģiski kontrolēt, kļūst pacietīgs, empātisks un iecietīgs. "Sarunā ar zirgu" cilvēks no zirga reakcijām var ieraudzīt savu nekonkrētību, nesavaldību, agresiju, un, lai turpinātu kontaktēties ar zirgu, cilvēkam šīs lietas sevī ir jāmaina – jāiemācās kontrolēt. Tā kā zirgi jūt cilvēka iekšējo enerģiju – atbrīvotību vai saspringumu, bailes, nedrošību, prieku, tad cilvēkam ir neiespējami zirgu "apmānīt".

Zirgi ir dzīvnieki, kuriem nav laika izjūtas, tiem neeksistē pagātnes, un nākotnes, tie ir šeit un tagad. Cilvēkam komunicējot ar zirgu ir jāspēj atslēgties no pagātnē piedzīvotā, no stresa par nākotni, cilvēks iemācās just tagadējo situāciju, pieņemt lēmumus ar "svaigu prātu" nevis balstoties uz stereotipiem, kas veidojušies pagātnes pieredzē, vai balstoties uz baiļu izraisītām ilūzijām par nākotni.

Ja cilvēkam ir radusies vēlme rast kontaktu ar zirgu, viņš sevi motivēs, centīsies, atzīs savas kļūdas, atzīs savas personības "vājos punktus", atklās saskarsmes problēmas sevī, un mēģinās tās novērst, lai izveidotu abpusēju patīkamu komunikāciju ar zirgu, tādejādi piepildot savu dzīvi ar pozitīvām izjūtām, rodot dzīvesprieku, aizrautību, nepārtraukti sevi attīstot, turklāt saņems pretī nedalītu mīlestību."

Kā atzina bērnu nodaļas vadītāja psihiatre Evija Siliņa, katra alternatīva terapija, kura ļauj sasniegt rezultātus bez medikamentu lietošanas, ir atbalstāma un nozīmīga, īpaši bērniem. Šobrīd valsts psihiatriskajās klīnikās neapmaksā šādas terapijas, tādēļ jāmeklē finansējums dažādos atbalsta fondos.

"Mēs esam apņēmības pilni meklēt dažādus ceļus un veidus, lai saviem pacientiem varētu piedāvāt ne tikai uz medikamentiem balstītus terapijas veidus. Šodien mūsu slimnīca pati finansē smilšu, mūzikas un mākslas terapijas," apliecina E.Siliņa. "Apzināmies, ka tas būs smags un ilgs process, lai pārliecinātu valsti piešķirt finansējumu alternatīvām ārstniecības metodēm, tas prasīs nopietnus pamatojumus un papildus izmaksas. Zinu, ka nepietiks ar atzinumu, ka bērni no šīs neilgās saskarsmes ar zirgiem atgriezās nodaļā laimīgi un pozitīvu emociju pārņemti. Un vēl, šāda veida terapija lieti noderētu arī mūsu darbiniekiem, jo, strādājot tik smagā nozarē kā psihiatrija un onkoloģija, mēs visi saskaramies ar izdegšanas sindromu."