Ne tik sen -– 2016. gadā – Valsts darba inspekcija (VDI) divas reizes veikusi apsekojumu Liepājas kompleksajā sporta skolā. Abi apsekojumi notika uz saņemto iesniegumu pamata.

Kā portālu informēja VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Megija Ekkerte, pirmajā pārbaudē, kas notika 2016. gada pavasarī, VDI konstatēja trīs darba devēja pārkāpumus – bija pārkāpts Darba likuma 137. panta pirmā daļa "Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas". Tāpat bija pārkāpta 143. panta trešā daļa: "Vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētdienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā" un 143. panta pirmā daļa: "Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks", par kuriem VDI izdeva rīkojumu pārkāpumu novēršanai.

Otrajā pārbaudē, kas notika 2016. gada rudenī, VDI konstatēja vienu pārkāpumu, proti, darbiniekam netika izmaksāta darba samaksa atbilstoši darba līguma nosacījumiem.

Par konstatēto pārkāpumu VDI amatpersona pieņēma lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā un piemēroja administratīvo sodu – brīdinājumu, jo pārkāpums tika novērsts.

Portāls jau rakstīja par treneru pretenzijām pret Liepājas kompleksās sporta skolas administrācijas darba stilu un attieksmi pret treneriem.