Liepājas pilsētas pašvaldība pagājušajā nedēļā izsludinājusi iepirkumu ēkas pārbūvei un renovācijai Peldu ielā 5, kur iecerēts izveidot vienotu valsts un pašvaldības pakalpojumu centru.

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks intervijā "Rietumu radio" skaidroja, ka vēsturiski šajā īpašumā atradusies sadzīves pakalpojumu ēka un nu šī celtne nonākusi pašvaldības īpašumā, ziņo LETA.. Ārējie finanšu resursi šim projektam meklēti ilgāku laiku. Šobrīd ir izsludināts konkurss, izstrādāts tehniskais projekts un gūts apstiprinājums, ka tiks saņemti ES struktūrfondu līdzekļi. "Līdz ar to varam spert soli uz priekšu un pārbūvēt šo ēku par modernu centru, kur dažādas valsts un pašvaldības institūcijas sniegs savus pakalpojumus," sacīja Liepājas mērs.

Sesks norādīja, ka par iestāžu izvietošanu ēkā ir veiktas konsultācijas ar Bāriņtiesu, Izglītības pārvaldi, Valsts darba inspekciju, Uzņēmumu reģistru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Taujāts, vai, izvietojot vienotu institūciju centru pilsētas centrā, nepasliktināsies transporta plūsma un automobiļu novietošanas iespējas pilsētas centrā, Sesks norādīja, ka paredzēts izbūvēt autostāvvietas 73 automašīnām, tai skaitā četras autostāvvietas paredzētas auto novietošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, turklāt "divu soļu attālumā" pieejams Liepājas Pētertirgus stāvvlaukums. Viņš uzsvēra, ka iecerētais vienotais centrs paredzēts "ērtākai un ātrākai" valsts un pašvaldības institūciju pakalpojumu apritei.

Sesks izvairījās runāt par darbu termiņu, skaidrojot, ka paveicamo darbu apjoms ir liels un sākumā nepieciešams izvērtēt būvnieku piedāvājumus.

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, tiks uzlabota energoefektivitāte, pārbūvēti visi iekšējie un ārējie inženiertīkli, izveidots jauns interneta sakaru tīklu kabeļa savienojums, sakārtota ēkai pieguļošā teritorija, izbūvēts lifts un pārbūvētas iekštelpas. Projekts ir sadalīs 4 kārtās, no kurām 1. kārtā veicama visu būvkonstrukciju izbūve un norobežojošo konstrukciju siltināšana, 1., 2. un tehniskā (6.) stāva izbūve, lifta un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtojums, 2. kārtā veicama 3. stāva izbūve, bet 3. un 4. kārtā – 4. un 5. stāva izbūve.

Kopējā ēkas platība ir 5775,2 kvadrātmetri. Projekta plānotais kopējais finansējums sastāda 5 905 729 eiro, no kuriem aptuveni 1,8 miljonus eiro sedz ES, valsts budžeta dotācija veido aptuveni 200 000 eiro, bet pārējo summu segs Liepājas pašvaldība.