Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām, kuras deklarētas Liepājā, izmaksās 50 eiro svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums līdz 30.novembrim, informē Liepājas Sociālais dienests.

Svētku pabalstus piešķirs, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tāpēc pabalsta saņemšanai līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, klientu pieņemšanas centrā jāiesniedz politiski represētās personas iesniegums, ko var nogādāt personīgi vai ar citu personu starpniecību, kā arī nosūtīt pa pastu. Iesnieguma veidlapa atrodama Liepājas pašvaldības portālā liepāja.lv.

Iesnieguma veidlapu var saņemt arī klātienē Sociālajā dienestā pie ieejas durvīm.

Pabalstu izmaksās, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādās dzīvesvietā.

Svētku pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Liepājā ir aptuveni 350 politiski represētās personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Liepājas pašvaldība pabalstu izmaksai atvēlējusi 17 500 eiro.

Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar Sociālo dienestu pa tālr. 63 489 674.