Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās 50 eiro svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums līdz 30.novembrim, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Svētku pabalstus piešķirs, pamatojoties uz personas iesniegumu. Pabalsta saņemšanai līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, klientu pieņemšanas centrā jāiesniedz politiski represētās personas iesniegums, ko var nogādāt personīgi vai ar citu personu starpniecību, kā arī nosūtīt pa pastu. Iesnieguma veidlapa atrodama Liepājas pašvaldības portālā liepaja.lv.

Iesnieguma veidlapu var saņemt arī klātienē Sociālajā dienestā pie ieejas durvīm.

Pabalstu izmaksās, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādās dzīvesvietā.

Svētku pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Liepājā ir aptuveni 400 politiski represētās personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Liepājas pašvaldība pabalstu izmaksai atvēlējusi 20 000 eiro.

Papildus informācija: Sociālo pakalpojumu daļā, tālrunis  634 89674