1.martā tiks uzsākts projekts, kas paredz izveidot divus dienas aprūpes centrus personām ar funkcionāliem traucējumiem pensijas un pirmspensijas vecumā.

Kā ziņo domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone, 1.martā Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Liepājas Domes sociālo dienestu uzsāks jauna ES projekta īstenošanu "Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā".

Projekts paredz izveidot pilsētā divus dienas aprūpes centrus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai pilnveidotu šo personu sociālās funkcionēšanas spējas, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

Projekta gaitā tiks izstrādātas 10 sociālās rehabilitācijas programmas. Programmu ieviešana veicinās apgūt dažādu amatu prasmes, datorzinību un individuālās komercdarbības pamatus, kā arī piedalīties motivācijas programmā un psihologa vadītās nodarbībās. Mērķgrupas dalībniekiem būs pieejamas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un masiera pakalpojumi.

Projektā paredzēts iesaistīt 76 personas, kuras ieteiks Sociālais dienests, t.sk., 16 personas ratiņkrēslos, 20 personas ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, 40 pensijas un pirmspensijas vecuma personas.

Projekta īstenošana plānota no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 96 343.