Reģionālajā vizītē Liepājā 13.jūnijā viesojās labklājības ministre Ramona Petraviča, kura apmeklēja vairākas sociālās iestādes, kā arī tikās ar Liepājas domes vadību un Sociālā dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu nozares aktualitātes.

Tikšanās laikā Liepājas pilsētas domē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar skolēnu nodarbinātības programmu vasarā, kā arī algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem pašvaldībā, kas ir viens no atbalsta veidiem daudziem ilgstošiem bezdarbniekiem, lai palīdzētu atgriezties darba tirgū un gūt ienākumus. Abās programmās pieprasījums ir lielāks nekā šobrīd paredzētās vietas, līdz ar to sarunās tika panākta vienošanās meklēt papildu iespējas, lai paplašinātu iesaistāmo dalībnieku skaitu.

Sociālā dienesta pārstāvji iepazīstināja ministri ar deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas gaitu, kas paredz vairāku iedzīvotāju grupu, piemēram, cilvēku ar invaliditāti vai bez vecāku aizgādības palikušo jauniešu aprūpes nodrošināšanu ārpus institūcijām – grupu dzīvokļos, jauniešu mājā, apgūtu prasmes specializētās darbnīcās u.c. Šāda plāna īstenošana šobrīd Liepājā jau uzsākta un pašlaik apzināti potenciālie klienti pansionātos un aprūpes centros, sagatavojot viņus dzīvei grupu dzīvokļos.

"Krīze, ko izraisīja "Covid-19", vēl nav galā, tāpēc gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām ir svarīgi sadarboties, lai sniegtu efektīvāko atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Pēc sarunas ar Liepājas pilsētas vadību guvu pārliecību, ka pilsētai ir skaidra vīzija, kā šajā sociāli un ekonomiski svārstīgajā laikā virzīties uz priekšu, turpinātu iesāktos darbus, vienlaikus neaizmirstot par cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk – ģimenēm ar bērniem un maznodrošinātajiem," sacīja ministre.


"Mēs esam ļoti gandarīti uzņemt Liepājā labklājības ministri, jo katra šāda tikšanās ārpus ministrijas vai valdības ēkas sienām ļauj daudz uzskatāmāk un precīzāk paradīt, kā pie mums, Liepājā, darbojas sociālā atbalsta sistēma, kādas ir risināmās problēmas un ar kādām problēmām ikdienas dzīvē saskaras tie liepājnieki, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība," pēc tikšanās norādīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš. Viņš pauda, ka ministre ar lielu ieinteresētību ieklausījusies Liepājas pieredzē un diskusija veidojusies uz sadarbību vērsta.


Vizītes laikā labklājības ministre Ramona Petraviča mūspusē apmeklēja arī valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme" Apšu ielā 3A un tā filiāli "Iļģi" Grobiņas novadā. Tāpat ministre tikās ar Baltijas rehabilitācijas centra un biedrības "Dižvanagi" personālu.