Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 215 gadiem miris vācu tautības luterāņu garīdznieks Johans Andreass Grundts, pilsētas grāmatu krātuves aizsācējs.

Garīdznieks Johans Andreass Grundts dzimis 1732.gada 10.decembrī Liepājā, soģa ģimenē. Mācījies provinces skolā Tilzītē, studējis (1751–1754) teoloģiju Kēnigsbergas Universitātē. No 1756. līdz 1802.gadam bija Liepājas Sv. Annas baznīcas latviešu draudzes mācītājs. Savācis plašu bibliotēku, kas kļuva par Liepājas pilsētas grāmatu krātuves sākumu. 1777.gadā dibināja pirmo bibliotēku Lejaskurzemē. Togad pēc J.A.Grundta aicinājuma dibināta arī Grāmatu mīļotāju biedrība pilsētas un novada iedzīvotājiem.

J.A.Grundta dibināto bibliotēku 1799.gadā slēdza pēc Rīgas cenzora pārbaudes, jo fondos atrada literatūru par franču revolūciju. Šis fakts liecina par apgaismības un brīvības ideju ienākšanu Liepājā.

Rūpējies par Liepājas trūkumcietēju iestādēm. Kopīgi ar birģeriju dibinājis atraitņu un bāreņu darba māju un vadījis to līdz sava mūža beigām.

Miris 1802.gada 13.janvārī.