Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 20 gadiem miris arhitekts Valdis Zēbauers, kurš piedalījies Latviešu biedrības nama un krājkases ēkas tapšanā.

Arhitekts Valdis Zēbauers dzimis 1903.gada 30.jūnijā Permā, Krievijā, inženiera tehnologa ģimenē. Mācījies Permas un Irkutskas ģimnāzijās, Rīgas 1.ģimnāzijā, 1934.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultāti. No 1934.gada bija Liepājas pilsētas arhitekts, palīdzējis J.Blauam īstenot Liepājas Latviešu biedrības nama projektu, izstrādājis Liepājas krājkases un lombarda ēkas būvplānu. Vēlāk Ventspils pilsētas arhitekts, Jelgavas pilsētas būvinspektors, būvmācības skolotājs arodskolā. No 1942. līdz 1944.gadam bijis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Būvniecības katedras mācībspēks. 1944.gadā nokļuva Vācijā. 1949.gadā izceļoja uz ASV, strādājis arhitektu birojos, darbojies latviešu trimdas organizācijās, rakstījis profesionālos izdevumos un periodikā.

Miris 1993.gada 27.jūnijā Denverā, ASV.