Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 150 gadiem dzimis krievu revolucionārs, leitnants Pjotrs Šmidts. Viņa vārds pēc nāves kļuva par satīras objektu.

Leitnants Pjotrs Šmidts dzimis 1867.gada 17.februārī Odesā. Dienējot Krievijas flotē, vairākkārt uzturējies Liepājā. 1904.gadā Liepājas kūrmājā balles laikā sarīkoja publisku, vēlāk sabiedrībā ilgi apspriestu, kautiņu, par ko viņa piesprieda 10 dienas karcerī. 1905.gada 27.novembrī vadījis Sevastopoles sacelšanos. Apcietināts, pēc tiesas sprieduma 1906.gada 19.martā nošauts.

Padomju laikā Invalīdu iela Karostā bija pārdēvēta par leitnanta Šmidta ielu.

Padomju režīma vēsturnieku pārslavēts, Šmidta vārds kļuva par satīras objektu I.Ilfa un J.Petrova romānā "Zelta teļš" sakarā ar 34 afēristu uzdošanos par Šmidta bērniem: "1928. gada agrā pavasarī gandrīz visi uzskaitē esošie leitnanta Šmidta bērni sapulcējās Maskavā, krogā pie Suhareva torņa. Kvorums bija liels – leitnantam Šmidtam sanāca 30 dēlu, vecumā no astoņpadsmit līdz piecdesmit diviem gadiem, un četras meitas – aprobežotas, jau krietni gados un nesmukas."