Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 140 gadiem dzimis pašvaldību un valsts darbinieks, baņķieris, ministrs, Satversmes sapulces loceklis Andrejs Bērziņš.

Andrejs Bērziņš dzimis 1875.gada 29.aprīlī Liepkalnes pagastā, Madonas rajonā. Beidzis Vietalvas ministrijas skolu, izglītojies arī pašmācībā. Strādājis par pagasta skrīveri (darbvedi) Durbē un Pērkonē. Pēc tam Liepājā. Laikrakstu "Вестник Либавы" un "Dzīve" līdzstrādnieks un līdzizdevējs, sarakstījis brošūras. K. Burkēvica domubiedrs. No 1914. līdz 1918.gadam bija Liepājas pilsētas domes priekšsēža biedrs un Liepājas krājkases administrators. No 1918.gada decembra līdz 1919.gada 8.janvārim Liepājas Pagaidu padomes priekšsēdis.

1919.gadā domnieks, Lejaskurzemes apgabala priekšnieks un pagaidu valdības pilnvarotais Liepājā (1919–1920), Latvijas delegācijas priekšsēdis Latvijas–Lietuvas robežu šķīrējkomisijā (1920–1921), Satversmes sapulces loceklis (1920–1922), tirdzniecības un rūpniecības ministrs (1920–1921), Liepājas bankas valdes priekšsēdis (1922–1935), Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdis (1934–1940). Sekmējis K. Ulmaņa valdības saimniecisko ieceru īstenošanu. Dibinājis un vadījis Latvijas Kredītbanku. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un ārzemju ordeņiem. 1941.gadā apcietināts, deportēts. 1941.gada 24.decembrī noslepkavots padomju režīma piespiedu darba nometnē Krievijā.