VSIA "Piejūras slimnīca" valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI–445 "Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā / Sensorie dārzi" realizāciju. Projekts tiek realizēts "Interreg V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam"  ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu sociālās iekļaušanas metodi, veicinot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Patlaban noslēgumam tuvojas projekts, kura laikā slimnīcā ierīkoja sensorās integrācijas telpas un āra pastaigu laukumu, izstrādājot jaunu metodiku pacientu veiksmīgai rehabilitācijai. Jaunajā projektā ierīkos divus sensoros dārzus, kā arī labiekārtos teju pusi no slimnīcas teritorijas.

Sensorie jeb aktivitāšu maņu dārzi būs veltīti sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā un garīgās un fiziskās veselības rehabilitācijas veicināšanai. Terapeitiskie pasākumi būs vērsti uz emocionālā stāvokļa uzlabošanu, stresa ietekmes mazināšanu, spēju būt "šeit un tagad" attīstību, uzmanības palielināšanu un depresijas izpausmju mazināšanu un sociāli aktīvo, kognitīvo funkciju atbalstīšanu. Zinātnieki atzīst daudzšķautņaino pozitīvo ietekmi uz cilvēku, kas atrodas šādā dārzā. Emocionālā, psiholoģiskā, fiziskā, intelektuālā un sociālā integrācija ir ievērojama. Rehabilitācija sensorajos dārzos palielina kopības izjūtu, veicina darbu grupās, komunikācijas un sadarbības prasmes, ceļ pašnovērtējumu un cieņu.

Visās partnerinstitūcijās ierīkos sensoros dārzus un projekta laikā tiks izveidota jauna un inovatīva metodika lietuviešu un latviešu valodās sociālās iekļaušanas un veselības atjaunošanas veicināšanai. Apgūstot metodiku, tiks organizēti teorētiski un praktiski apmācības kursi speciālistiem un citām iesaistītajām grupām (skolotājiem, ģimenes locekļiem, brīvprātīgajiem utt.) kompetenču un prasmju iegūšanai un uzlabošanai. Kopumā tiks apmācīti 254 dalībnieki, un projekta partneri dalīsies labās prakses piemēros.

Projekts tiek realizēts trīs partnerinstitūcijas – Atpūtas un rehabilitācijas centrā "Pusynas" Palangā, Sv. Asīzes Franciska klosterī Klaipēdā un VSIA "Piejūras slimnīca" Liepājā.

UZZIŅAI:
Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 2 gadi un projekta īstenošana tiks uzsākta  2020.gada 1.augustā. Projekta beigu termiņš –  2022.gada 31.jūlijs.

Kopējais projekta budžets ir 689 991,89 EUR
VSIA "Piejūras slimnīca"  kopējais budžets 230 000 EUR, no tā ERAF – 195 500.00 EUR
VSIA "Piejūras slimnīca" un VARAM – 34 500 EUR