Ir beidzies divus gadus ilgais projekts "Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā", kurā veiksmīgi sadarbojās Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes pētnieki. Projekta darbības rezultātā ir tapusi digitālā datubāze un mobilā lietotne "Zinātnes valoda", kas noderēs kā skolēniem, tā studentiem un zinātniekiem, bet nākamā gada sākumā dienasgaismu ieraudzīs kolektīvā monogrāfija "Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts", informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Savukārt 27.novembrī Liepājas Universitātes 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Vārds un tā pētīšanas aspekti" notika projekta nobeiguma diskusija "Zinātnisko tekstu veidi", lai izvērtētu padarīto un apzinātu turpmāk darāmo. Apspriešanai tika rosināti vairāki zinātnes praksē aktuāli jautājumi: vai mācību līdzeklis ir uzskatāms par zinātnisku darbu; kur ir robeža starp zinātnisko un populārzinātnisko tekstu; kā traktējama kolektīvā monogrāfija; kādam jābūt anotācijas garumam; kas par teksta veidu ir tēzes; cik svarīga zinātnē ir lakonizācija. Tā ir tikai daļa no jautājumiem, kas ir svarīgi, pētot zinātnes valodu, un uz kuriem ir jārod atbildes arī latviešu valodā.

Rezumējot divu gadu laikā projektā paveikto, Ventspils Augstskolas pētniece un projekta vadītāja Agnese Dubova atzina: "Visus projektā izvirzītos jautājumus mums neizdevās atrisināt, bet mēs atklājām problēmas, kas vēl pētāmas." Tas tikai apliecina, ka valoda – arī latviešu zinātnes valoda – ir dzīvs organisms, kas mainās līdzi laikam, un pētniekiem ir jābūt vērīgiem, lai saskatītu pārmaiņas, kas tajā notiek.