Liepājas domes sēdē ceturtdien, 5.novembrī, apstiprināti pārskatīto Liepājas Kapsētu pārvaldes pakalpojumu saraksti un to izcenojumi, informē preses pārstāve Dace Ķēde.

Tie izstrādāti, ņemot vērā Konkurences padomes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus.

Jūlijā Konkurences padome nāca klajā ar ziņojumu par veikto apbedīšanas pakalpojumu tirgus situācijas analīzi Latvijā un izstrādātajiem ieteikumiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pamatojoties uz Konkurences padomes ziņojumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicinājusi pašvaldības izvērtēt apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas procesu savās iestādēs, lai atteiktos no pakalpojumiem, kurus spēj nodrošināt privāto apbedīšanas pakalpojuma sniedzēji.

Reaģējot uz pašvaldībām sniegtajiem ieteikumiem, Liepājas Kapsētu pārvalde ir pārskatījusi piedāvāto apbedīšanas pakalpojumu sarakstu un to izcenojumu, kas bija jāapstiprina ar domes lēmumu.

Lēmums par Liepājas Kapsētu pārvaldes pakalpojumu maksu izmaiņām ir nepieciešams, lai atteiktos no pakalpojumiem, kurus spēj nodrošināt privātie apbedīšanas pakalpojuma sniedzēji, kā arī, lai pārskatītu izcenojumus pakalpojumiem, kas paliek Liepājas Kapsētu pārvaldes kompetencē un kuru izmaksas ir mainījušās kopš 2009. gada, kad pēdējo reizi apstiprinātas Liepājas Kapsētu pārvaldes maksas pakalpojumu cenas.

Lēmumprojekts paredz, ka Liepājas Kapsētu pārvalde arī turpmāk nodrošinās apbedīšanu bezpiederīgajiem un mazturīgajiem iedzīvotājiem, kuriem nepienākas nekādi pabalsti no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un kuriem nav radinieki vai arī radinieki no apbedīšanas pakalpojumu finansēšanas atsakās.

Ņemot vērā, ka, apstiprinot jauno Kapsētu pārvaldes pakalpojumu sarakstu, samazināsies pašvaldības iestādes maksas pakalpojumu klāsts, daļa no izmaksām turpmāk gulsies uz pašvaldības budžetu un šim pieaugumam pašvaldības budžetā būs jāparedz ap 10 000 eiro gadā.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. Tajā skaitā pašvaldības var sniegt maksas pakalpojumus attiecībā uz kapsētu labiekārtošanu, tīrības uzturēšanu, kapa vietu izveidošanu un uzturēšanu.


Liepājas kapsētu pārvaldes pakalpojumu maksa
1.Kapa rakšana jaunā vietā standarta: 41,00 EUR par vienu bedri;
2.Kapa rakšana jaunā vietā kaps: >2,2 m    49,20 EUR par vienu bedri;
3.Kapa rakšana jaunā vietā bērnam: <1,1 m  24,60 EUR par vienu bedri;
4.Urnas bedres rakšana jaunā vietā: 20,50 EUR par vienu bedri;
5.Kapa rakšana jaunā vietā ziemā (sasalums > 0,3 m): 49,20 EUR par vienu bedri;
6.Kapa rakšana jaunā vietā ziemā (sasalums > 0.5m): 57,40 EUR par vienu bedri;
7.Kapa rakšana vecā vietā (virsapbedījums): 2,2 m x 1,0 m, 52,00 EUR par vienu bedri;
8.Kapa rakšana vecā vietā (virsapbedījums): >2,2 m x 1,0 m, 62,40 EUR par vienu bedri;
9.Kapa rakšana vecā vietā (virsapb.) bērnam, zārka izmēram: <1,1 m    31,20 EUR par vienu bedri;
10.Urnas bedres rakšana vecā vietā: 26,00 EUR par vienu bedri;
11.Kapa rakšana vecā vietā ziemas apstākļos (sasalums > 0,3 m): 62,40 EUR par vienu bedri;
12. Kapa rakšana vecā vietā ziemas apstākļos(sasalums > 0,5 m): 72,80 EUR par vienu bedri;
13.Kapa atrakšana – aizrakšana pārapbedījumam jaunā vietā: 65,60 EUR par vienu bedri;
14.Kapa atrakšana – aizrakšana pārapbedījumam vecā vietā: 83,20 EUR par vienu bedri;
15.Kapličas noma bēru ceremonijai: 7,50 EUR par vienu ceremoniju
16.Kapličas noma nelaiķa uzglabāšanai: 5,00 EUR par vienu diennakti
17.Aukstuma kameras noma nelaiķa uzglabāšanai: 5,00 EUR par vienu diennakti
18.Aukstuma kameras izmantošana bioloģiski stipri bojāta nelaiķa uzglabāšanai: 8,00 EUR par vienu diennakti
19.Dvieļu komplekta izmantošana: 5,00 EUR par vienu reizi
20.Instrumentu noma (lāpstu, kapu dēļu u.c.): 5,00 EUR par vienu pakalpojumu
21.Sēru zvans: 3,56 EUR (5 min.)
22.Arhīva izziņa par vienu apbedījumu: 3,40 EUR par vienu izziņu
23.Vienreizēja maksa par kapavietu atvērtā kapsētā: 50,00 EUR vienreizēja maksa
24.Autotransporta vienreizēja iebraukšana kapsētā: 2,85 EUR par vienu reizi (bēru sakarā, kapavietas aprīkojuma atvešanai u.c.) Invalīdiem, uzrādot apliecību, bez maksas.
25.Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētā (abonenta maksa par vienu mēnesi): 42,69 EUR viens mēnesis;
26.Transports nelaiķim dienā (8.00 – 20.00): 18,00 EUR par vienu reisu;
27.Transports nelaiķim naktī (20.00 – 8.00): 26,00 EUR par vienu reisu;
28.Transports nelaiķim ārpus pilsētas 1 km: 0,36 EUR par 1 km;
29.Sanitāru pakalpojums    16,00 EUR par vienu: pakalpojumu;
30.Zārka un nelaiķa novietošana kapličā uz postamenta: 6,40 EUR par vienu pakalpojumu;
31.Nelaiķa grimēšana: 10,67 EUR par vienu pakalpojumu;
32.Nelaiķa skūšana: 6,40 EUR par vienu pakalpojumu;
33.Nelaiķa iezārkošana: 12,00 EUR par vienu pakalpojumu;
34.Nelaiķa ģērbšana: 30,00 EUR par vienu pakalpojumu;
35.Nesēju – racēju pakalpojumi bēru ceremonijā: 9,00 EUR par vienu nesēju;
36.Dokumentu sagatavošana par apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu: 10,00 EUR;
37.Zārks ar rokturiem: 91,06 EUR;
38.Kapa vietas apkopšana, laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim. Par vienvietīgu kapu 8,54 EUR par vienu apkopšanas reizi
39.Kapa vietas apkopšana, laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim. Par divvietīgu kapu11,38 EUR par vienu apkopšanas reizi
40.Kapa vietas apkopšana, laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim. Par trīsvietīgu kapu 14,23 EUR par vienu apkopšanas reizi
41.Kapa vietas apkopšana, laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim. Par četrvietīgu kapu 17,07 EUR par vienu apkopšanas reizi